Odgovorno s hrano

HRANA NI ZA TJAVENDAN 2015/16

Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu »za manj zavržene hrane", s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano.

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato naš cilj ni kopičenje odpadkov, temveč iščemo rešitve, da jih ustvarimo čim manj - tudi na področju prehrane.

Temeljni namen projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane ter spodbujati praktično uporabo neporabljene oziroma nezaužite hrane. Hkrati pa s pomočjo izvajanja aktivnosti v okviru projekta dvigniti raven znanja o kakovostni, polnovredni prehrani in vse udeležence spodbujati k »pametni izbiri in porabi« hrane ter pravilnemu recikliranju in odlaganju ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke). 

Projekt je namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.

Namen projekta

Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane doma in v vrtcih (hrana ni in ne sme biti odpadek).
- Spodbujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
- Pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
- Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s prehrambnimi izdelki in hrano.
- Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA
Vsaka sodelujoča ustanova oblikuje skupino ali več skupin, ki jo sestavljajo otroci s podporo mentorja, po možnosti pa tudi organizatorja prehrane v vrtcu in osebje iz kuhinje.

V okviru projekta Hrana ni za tjavedan bodo otroci skupaj z vzgojiteljicami spremljali in analizirali jedilnike v vrtcih, in gospodinjstvih, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto zavržene hrane ter njeno nadaljnjo pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje zavržene hrane in izvedli aktivnosti v vrtcih ter tudi doma spoznali in udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti in poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano tako na ravni posameznika kot ustanove.

 GRADIVO ZA MENTORJE:

Projekt poteka celo šolsko leto 2015/2016 in zajema naslednje aktivnosti:

            PRVI DEL
oktober - januar  
       2016 
                                                                      
 
- izvedbo anket (anketa 1: dom, anketa 2: vrtec+organizator prehrane), poročilo o rezultatih mentorji odddajo s prvim poročilom januarja;
-posnetek stanja o hrani in zavrženi hrani na ustanovi in doma (minimalno 6 poljubnih dni meritev);
- periodično spremljanje količine zavržene hrane z možnostjo postavitve modela, ki bi ga vrtci uporabljale skozi celo leto in bi postal stalnica v izobraževalnih ustanovah;
- aktivnosti lahko izberete in izpeljete v celoti ali deloma (aktivnost Recikliranja kuharija vam prinese dodatno točko pri končnem ocenjevanju);
- oblikovanje priporočil na sistemski ravni za posamezno ustanovo (kakšne so možne spremembe oziroma možnosti prilagoditve);
- priprava idejnih predlogov za izvajanje aktivnosti za večjo ozaveščenost na področju ravnanja z odpadno hrano pri otrocih; 
  DRUGI DEL
februar - junij    
       2016 
- izvedba idejnih predlogov
- priprava predstavitve v vnaprej določeni obliki (Poerpoint, Prezi predstavitev) z možnostjo priprave dodatne predstvitve v obliki kratkega filmčka, foto kolaža ali plakata (oddajte skupaj z zaključnim poročilom)
- model spremljanja hrane v izobraževalnih ustanovah
- končno poročilo 20. maj 2016
- razglasitev rezultatov najboljših projektov Hrana ni za tjavendan (15. junija 2016) in podelitev nagrad (september 2016) 

Raziskujte, kuhajte in sodelujte!

 Navodila za mentorje
 Dnevnik zavržene hrane
 Dodatek k dnevniku zavržene hrane 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL