Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2015/16

Vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt

Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator

→Kaj?
     - Zbiranje odpadnih plastenk PET za nakup inkubatorja v Porodnišnici Kranj.
     - Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET. 

Cilji projekta:

 • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
 • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
 • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
 • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
 • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
 • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

→ Zakaj?
     - Ker pomagamo novorojenčkom v Sloveniji, v letošnjem letu v Porodnišnici Kranj.
     - Ker proizvodnja in potrošnja v EU dvakratno presegata biološke zmogljivosti in razpoložljive naravne vire. Z zapiranjem snovnih tokov ohranjamo naravne vire.

→Kako?
     - V slovenskih ekovrtcih z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET ter ustvarjalnostjo.

Nagradni ustvarjalni natečaj:

Vrtec - SLIKARČKI/IGRALČKI:

risanje, pisanje, dramatizacija pesmic ali igric, drugo literarno ali dramaturško ustvarjanje o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk

Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.

Za mentorje in vodje projekta v vrtcih bo pripravljeno gradivo za interaktivno delo in ozaveščanje o doslednem ločevanju in zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk, zbiranje, predelava, reciklirani izdelki. Najboljši izdelki bodo nagrajeni.

Nagrade za najboljše ustvarjalce:

 • knjižna nagrada 2-krat
 • selfie-stick Huawei 3-krat

II. Državno tekmovanje v zbiranju odpadnih plastenk:

S sodelovanjem komunalnih podjetij bo vsaka ustanova mesec dni zbirala odpadne plastenke PET v posebej nameščene zabojnike za odpadno embalažo.

Šola/Vrtec, ki bo zbrala največ odpadnih plastenk, bo nagrajena.

Nagrade za šole/vrtce:

 • glavni nagradi: 2-krat talna poslikava, ki jo donirapodjetje Eko igrala d.o.o.
   

- Z doslednim ločevanjem in organiziranim zbiranjem odpadnih plastenk PET v podjetjih in drugih ustanovah – povabite jih k sodelovanju.
Tudi druga slovenska podjetja, organizacije, ustanove in posameznike vabimo, da se pridružijo vseslovenskemu okoljsko-humanitarnemu projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator in organizirajo ločeno zbiranje odpadnih plastenk PET.   

- Z SMS donacijami prek Rdečega križa Slovenije – opozorite in povabite tudi druge.
Donacije bomo zbirali tudi z SMS sporočili prek Rdečega križa Slovenije, ključna beseda: INKUBATOR, številka: 1919.

Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacijah, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj. 

→ Kdaj?
     - Zbiramo v posebej nameščenih zabojnikih za odpadno embalažo v vrtcih od svetovnega dneva vode do svetovnega dneva Zemlje (22. 3. 2016-22. 4. 2016).
     - Odpadne plastenke lahko oddajate celo leto v Dinosovih zbirnih centrih po Sloveniji (seznam zbirnih mest je na voljo na www.unirec.si, urejena bo povezava z www.ekosola.si).
     - Ustvarjamo do svetovnega dneva Zemlje (22. 4. 2016)

→Za vrtce bomo pripravili
Zapiranje snovnih tokov (krožno gospodarstvo) je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba kar za dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za izobraževalno, interaktivno in raziskovalni delo z mladimi bomo v vseh vrtcih, ki se bodo prijavili na ustvarjalno-raziskovalni natečaj ali zbiranje odpadnih plastenk PET, namestili in pripravili:

- zabojnik za zbiranje odpadnih plastenk PET (sodelovanje s komunalami – potrebna je prijava),
- plakat za sodelujoče ustanove,
- izobraževalno gradivo o zapiranju snovnih tokov (krožnem gospodarstvu) in doslednem ločevanju odpadne embalaže,
- reciklirani granulat PET, iz katerega napihnejo novo plastenko,
- primer zapiranja snovnih tokov: Plastenka za plastenko,
- primere in predloge didaktičnih iger o doslednem ločevanju odpadne embalaže in zapiranju snovnih tokov.

Za raziskovalno delo o zapiranju snovnih tokov za različne vrste odpadne embalaže so na voljo strokovnjaki DROE Unirec, pa tudi drugi partnerji.

 → Več:
     - Dunja Dolinšek, dunja.dolinsek@ekosola.si , 031-323-332, 
    - www.ekosola.si 
    - vww.unirec.si 
    - FB Jaz, ti, mi za Slovenijo

→ Prijava:
     -http://eap.ekosola.si/ (Program dela 2015-16, projekti ali zbiralne ali ozaveščevalne akcije)
    - info@ekosola.si

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL