Odgovorno s hrano

NI DEBATE - V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE 2015/16

Namen projekta »Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate« je:
- spodbujanja zavedanja o pomenu celotnega življenjskega ciklusa električne in elektronske opreme in baterij pri otrocih,
- osveščanjepreko otrok o pomenu pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) v celotni širši skupnosti vrtca, ki bo sodeloval v projektu:

- aktualizacija tematike pravilnega prepuščanja OEEO in OPBA pri otrocih in splošni javnosti,
- prenos dobre prakse osveščanja in zbiranja OEEO iz EU.

CILJNE SKUPINE
Z navedenim projektom želimo seznaniti tako otroke, kot njihovo okolico o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami.

CILJI
Cilj projekta je konkretno seznaniti in osvestiti otroke ter posledično njihove družine ter širšo javnost s posledicami nepravilnega ravnanja z OEEO in OPBA. Cilj je izpeljati aktivno osveščanje, pri čemer bodo otroci svoje razumevanje te problematike izrazili tudi z zbiralnimi akcijami. Dolgoročno je cilj pri njih in v njihovih družinah vzpostaviti trajno zbiranje tovrstnih odpadkov v ustrezne odpadkovne tokove.


AKTIVNOSTI
Projekt bo potekal v šolskem letu 2015/2016  na vseh vrtcih, ki bodo v ekoakcijskem načrtu označile projekt "Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate najkasneje do 31.10.2015. Pri obdobju izvajanja vpišite datum, kdaj boste izvedli zbiranje.

Zaključek projekta je 15.5.2016

VRSTE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME PO POSAMEZNIH RAZREDIH

OBVEZNOSTI SODELUJOČEGA VRTCA:
Vrtec zagotovi:
- varovan prostor za zbiralnike, ki bo namenjen zbiranju odpadnih električnih in elektronskih aparatov (igrače, mobiteli, el. orodje, mali gospodinjski aparati, feni, brivniki, MP3,…) in OPBA. Do tega prostora mora biti urejen dostop s tovornim vozilom.
Predlagamo vam, da se mrežne palete za zbiranje OEEO hrani na zavarovanem območju, da ne bo prihajalo do kraj in morebitnih poškodb.
- Vrtec skupaj z izvajalcem projekta organizira akcijo zbiranja odpadnih električnih in elektronskih aparatov, ki bo potekala dva tedna med šolskim letom 2015/2016. Vrtec izobesi plakate o akciji in obvestila za starše.
Vrtec v ekoaplikaciji zabeleži željeni datum zbiranja in v kolikor bi želeli tudi obisk e-transformerja, označite pri opombah in željeni datum obiska. Organizator projekta, bo po prejemu sodelujočih ustanov, vsem prijavljenim ustanovam poslal potrditev datuma izvedbe akcije ter obiska e-transformerja. Končni datum izvedbe projekta se dogovori med posameznim vrtcem in organizatorjem projekta. 
- Koordinator vrtca je prisoten in odgovoren za zbiranje OEEO in OPBA na posameznem vrtec ter za zagotavljanje ustrezne dokumentacije ob predaji odpadkov.
- Otroke/starše je potrebno obvestiti, da morajo biti zelo pazljivi pri prinašanju odpadne OEEO, še posebno pri sijalkah, ki vsebujejo živo srebro. Najboljše, da jih prinesejo npr. v škatlah za čevlje.
- Način, kako se bo šola lotila zbiranja OEEO prepuščamo koordinatorjem.
- Vrtci pri OŠ sodelujejo okviru centralnih šol

 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
- Dostava mrežnih palet za zbiranje
- Poskrbi za odvoz odpadne OEEO in OPBA
- Poskrbi za evidentiranje oddane OEEO in OPBA po posameznih vrtcih ter jih po zaključku akcije posreduje vrtcu in Ekošoli,
- Izdela in pošlje v elektronski obliki predstavitveni letak akcije namenjen staršem, ki jo lahko šole iztiskajo in razdelijo otrokom;
- Vsakemu vrtcu zagotovi svojo geslo, navodila in dostop do vpisa podatkov za njihov vrtec.
- Organizator akcije beleži zbrane količine po posameznem vrtcu
- Organizira in pokrije stroške plačila koncerta na zmagovalni ustanovi po dogovoru
- V primeru obiska e-transformerja zagotovi vrtcu plakate

 TERMINSKI PLAN IZVEDBE
Aktivnosti v okviru projekta se bodo predvidoma odvijale:
- Do 31.10.2015 sprejemanje prijav in evidentiranje vrtcev, ki bodo sodelovale
- Do 15.11.2015 koordinacija in informacije glede datumov izvedbe akcij po posameznih vrtcih – obvestilo vrtcem
- 15.11.2015 – 15.5.2016 izvajanje akcij za šolsko leto 2015 - 2016
- 15.5.2016 zaključek projekta
- Konec maja razglasitev rezultatov

NAGRADE:

  • KONCERT SLOVENSKEGA GLASBENIKA vrtcu/šoli, ki zbere največ materiala
  • KONCERT SLOVENSKEGA GLASBENIKA vrtcu/šoli, ki zbere največ materiala na otroka
  • Vzgojitelj koordinator, ki zbere 20 kg/otroka prejme mali gospodinjski aparat Gorenje

KONTAKTNE OSEBE:

ZEOS d.o.o.
Alenka Gruden Belavič
01/366 86 04
alenka.gruden@zeos.si  
GORENJE SUROVINA d.o.o.
Petra Žunkovič
02/250 70 15 
ali 051/681 510
petra.zunkovic@surovina.com 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL