Odgovorno s hrano

VODA JE ZAKLAD 2015/16

PROJEKT VODA JE ŽIVLJENJE
Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji.  Voda je vir življenja. Če na Zemlji ne bi bilo vode,  ne bi bilo dreves, živali, niti ljudi, saj vsa živa bitja potrebujejo vodo za življenje. Skoraj 80 odstotkov površine Zemlje je pokrite z vodo, vendar je od manj kot en odstotek  tekoče sladke vode.

Slovenija je zelo vodnata dežela, kar je razvidno tudi v rabi vode v gospodarstvu, in v poletnih mesecih bregovi morja, rek, jezer, ribnikov pritegnejo številne kopalce.

NAGRADNI NATEČAJ »VODA JE ZAKLAD«
Namen natečaja je poudarek na lepotah naših rek, potokov,slapov,  naravnih in umetnih jezer, mlakuž, ki so bogata z živimi organizmi in njihovih bivališč, ki imajo pomembne vlogo v naših življenjih. Z natečajem želimo dodatno ozavestiti širšo javnost o spoznavanju okolice in opazovanje sveta okoli sebe. Skozi pogovor o pomembni dobrini vodi in o bogatih vodnih virih Slovenije otroci in učenci prve triade rišejo risbice (prosta tehnika, velikost A4 format), kako vidijo vodo, ki je pomembna za življenje. Opazujejo okolico  šole in doma, ter narišejo potok in rastline ob njej, ter živali v in ob njej.

Natečaj je razdeljen v dve starostni skupini in traja od 1. oktobra do 20.novembra 2015:
Vrtci in prva triada (od 5 do 9 let) - risba

Znotraj teme so razpisane tri tematske kategorije:
- Jutranji pogled na vodo
- Vodni zakladi mojega kraja
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo in deležniki

ČASOVNICA NAGRADNEGA NATEČAJA IN POGOJI SODELOVANJA

- oddaja risb in fotografij:  20.11. 2015
- ocenjevanje izdelkov:  27.11. 2015
- obvestilo nagrajencem:  3. 12. 2015
- uradna razglasitev rezultatov, zaključni dogodek in podelitev nagrad: 10.12.2015 v Mestnem muzeju Ljubljana

NAGRADE
letalske karte KLM Air France na Nizozemsko,
- kolo,
- voden ogled z ladjico po reki Ljubljanici,
- razstava v Mestnem muzeju Ljubljana. 

Izdelki bodo objavljeni na spletni strani in Facebook strani programa Ekošola in Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske.

Izdelke pošiljate na naslov: Program Ekošola, s pripisom Voda je zaklad, Zavrti 2, 1234 Mengeš ali elektronski naslov: info@ekosola.si  Fotografije naj ne presegajo velikost 2 MB. Poleg poslanih risb in fotografije pripišete: ime in priimek avtorja fotografije/risbe in mentorja.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL