Odgovorno s hrano

LIKOVNO USTVARJANJE TRAJNOSTNA MOBILNOST

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE na temo Trajnostna mobilnost je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja otrok. V ustanovi vsaj dva tedna (enkrat v jesenskem in enkrat v spomladanskem času) namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:

  • otroci skozi ozaveščevalno-izobraževalno delo s pomočjo mentorjev raziskujejo, katere prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajajo v vrtec, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini;
  • izberejo najbolj pogosto pot do vrtca, po kateri lahko pridejo po njej z avtom in ob njej preštejejo korake (če pot ne omogoča pešačenja, si izberejo najbolj varno pot oziroma pot, ki jim to omogoča) – to pot poskusijo prehoditi tudi s starši in tudi starši preštejejo korake. Namen te aktivnosti je spodbuje opazovanje poti v vrtec ter razmislek o tem, kje bi lahko prišli peš. Aktivnost mentorji prilagodijo starostni skupini.
  • Dodatna aktivnost: ugotavljajo, kolikokrat v izbranih tednih so prišli v vrtec peš, s kolesom, ali in kam so se peljali z avtobusom ali vlakom.

Vsebina likovnega natečaja je v šolskem letu 2016/2017 razpisan za vrtce in prvo triado:

Okolju prijazno prevozno sredstavo in svojo vlogo na tej poti - risba

Skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več otrok na eni sliki ali maketi).

 

Likovna dela se bodo zbirala do vključno 31. marca na naslov:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj - "Trajnostna mobilnost"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL