Odgovorno s hrano

UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VRTCIH

S projektom Učinkovita Raba Energije (URE) v  šolah in vrtcih želimo spodbujati mlade k bolj premišljeni in varčni rabi energije tako v šoli kot tudi doma. URE pomeni doseči cilj zmanjšane porabe energije in pri tem upoštevati tehnične in ekonomske pogoje, ter porabiti čim manj energije v vrtcu, šoli ali doma. Strokovnjaki ugotavljajo, da se lahko v vsaki javni ustanovi zmanjša porabo energije za 10-15%, brez dodatnih stroškov.

Ukrepi za učinkovito rabo energije so posebno učinkoviti pri ogrevanju prostorov. Že z uporabo primernih gradbenih materialov in izolacijo sten, tal, vrat in oken, z izboljšanimi toplotnimi regulatorji in ogrevalnimi napravami lahko prihranimo do 50% toplotne energije. Povečana uporaba toplotnih črpalk, daljinsko ogrevanje in izkoriščanje sončne energije za pripravo tople vode pomenijo gospodarno rabo energije in veliko pripomorejo k zmanjševanju porabe nafte. Nove in učinkovitejše energetske tehnologije bodo ključnega pomena tudi za uspešen boj proti podnebnim spremembam, saj je ta tehnologija deloma podrejena tudi varovanju okolja.

PREDLAGANE AKTIVNOSTI
1. Osnovni pojmi o energiji in učinkovita raba energije v šoli 
Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij in tudi k oblikovanju temeljnih pojmov med najmlajšimi, kot so: sonce, svetloba, toplota, mraz, energija, učinkovita in varčna raba energije. Raziskovalne dejavnosti v vrtcih temeljijo na spodbujanju otrokove  opazovalno – raziskovalne aktivnosti, pri tem otrok spoznava svet okrog sebe in hkrati otrokom omogočamo razvijanje vedoželjnosti, sposobnosti za opazovanje, kritično mišljenje ter usposabljanje za smotrno uporabo znanja.
Aktivnost za varčno rabo energije bodo vsakodnevno nadzirali v vseh prostorih vrtca (na primer: energetski detektivi). Rezultate ogledov bodo sprotno evidentirali z znaki na grafu.
Aktivnosti:
- Spoznavanje vire energije.
- Ugotovljajo kako deluje električna energija (katere naprave potrebujejo električno energijo).
- Spoznavajo pomen električnih sijalk.
- Spoznajo varčne ukrepe za učinkovito in varčno rabo električne energije.
- Slikovno – grafično spremljajo porabe električne energije.
- Otroci se preizkušajo vlogi energetskega detektiva.
- Predlagajo varčen in odgovoren odnos do uporabe električne energije.

2. Energetski detektivni v šolah 
Otroci skupaj z vzgojitelji v vrtcu  ugotavljajo v katerih prostorih so po nepotrebnem prižgane luči in drugi porabniki električne energije ter o tem opozarjali tudi druge otroke in vzgojitelje. Za lažje spremljanje na steno nalepijo karton in po mesecih (tednih) spremljajo, kako so bili uspešni. Na karton lahko lepijo plastične pokrovčke – rdeča barva naj označuje dneve, ko so luči gorele po nepotrebnem, zelena pa dneve, ko niso ugotovili nepravilnosti.
Izdelava nalepke za stikala - nalepke nad stikali za luči so lahko zelo učinkovito motivacijsko orodje za opozarjanje in predstavljajo velik ustvarjalni izziv. Otroci naj tako narišejo nalepke, najboljše pa izberejo in jih nalepijo nad stikala. Podobno lahko naredijo tudi za vodo. Na koncu šolskega leta lahko naredijo razstavo nalepk ali pa izbor predstavijo tudi v eko kotičku.
Na manjšo porabo energije zelo vpliva tudi odpiranje oken. Strokovnjaki priporočajo, da okna v igralnicah odpiramo vsako uro  in sicer jih odpremo na stežaj. V zimskem času (december, januar, februar) jih odpremo za 4-6 minut, marca in novembra pa od 6 do 8 minut, v ostalih mesecih pa lahko igralnice prezračujemo dalj časa.

Otroci skupaj z mentorjem obiščejo vrtčevsko kurilnico in ugotovijo katere vrste goriva uporabljajo za ogrevanje. Hišnik naj na kratko predstavi delovanje kurilnice in ogrevanje vrtca. 

Aktivnosti:
- Spoznavajo različne možnosti varčevanja z energije.
- Seznanijo se z načinom ogrevanja.
- Prikaz spremljanja prižganih/neprižganih porabnikov električne energije.
- Izdelajo nalepke za stikala.
- Izdelava Akcijskega načrta na temo URE  - izdelajo plakat ali na drug zanimiv način pripravijo akcijski načrt za učinkovito rabo energije v njihovi ustanovi. 

 

Dodatne aktivnosti (povezovanje z drugimi deležniki: Dan energetske učinkovitosti,    
Priročnik za URE v vrtcih in šolah)
V okviru projekta lahko prikažete najbolj zanimive ugotovitve in rezultate projekta vsem otrokom v vrtcu, staršem, lokalni skupnosti, županu... Najbolj zanimive in pomembne informacije lahko predstavite v zgibanki, ki jo razdelite med otroke v vrtcu in njihovim staršem.

Podpornik projekta:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL