Odgovorno s hrano

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2017/2018

PROJEKT EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2017/2018 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol. Projekt spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2017/2018. Uspešen zaključek projekta lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, razstava izdelkov na razpisano tematiko okoljske problematike, …).

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2017/2018  
Predlagamo, da vzgojiteljice posameznih skupin glede na starost otrok presodijo, kako so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj bi bilo, če v skupini skupaj preberejo dve izmed predlaganih knjig, ki so predstavljene na seznamu v 1. triadi. (Lahko tudi kakšno drugo knjigo, za katero menijo, da je primerna, je otrokom bližja in vam dosegljiva.) Navadno so otroci zelo ustvarjalni – po pogovoru o tematiki, ki jo boste spremljali s pomočjo knjige, lahko otroci na izbrano temo kaj poustvarjajo – morda iz eko materialov (zamaški, plastenke, škatle, reklamni papir) in iz tega naredijo kaj ponovno uporabnega.

Predlagamo, da otrokom vzgojiteljice predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko problematiko vašega kraja – in si greste morda to na sprehodu ogledat. Ideja za sprehod v vrtcu – list v prilogi – da otroci s križcem označijo, kaj izmed narisanega so opazili ob poti. Po prihodu nazaj se o tem lahko pogovorite.

Vabimo, da sodelujete tudi v likovnem natečaju na razpisane teme:

Teme

Cikel

energija (npr. viri energije, URE in OVE)

september–oktober

odpadki (npr. ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo)

hrana (npr. odgovornost s hrano, hrana in potrošništvo, zavržena hrana)

november–december

trajnostna mobilnost (npr. javni promet v domačem kraju, kolesarske steze, teden mobilnosti)

zdrav življenjski slog (npr. gibanje, pozitivno razmišljanje)

januar–februar

biotska raznovrstnost (npr. invazivne rastline)

marec–april

voda (npr. energija in voda, poraba vode)

maj–junij

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost ter domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke,…

Likovna dela bomo zbirali do vključno 20. junija 2018 na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš s pripisom likovni natečaj "Ekobranje za ekoživljenje".


SEZNAM KNJIG     OPAZOVANJE NA SPREHODU

 PRIZNANJE

 

Projekt podpira:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL