Odgovorno s hrano

HRANA NI ZA TJAVENDAN - VRTCI

Ali ste vedeli, da v Sloveniji zavržemo preko 150 tisoč ton hrane, kar pomeni, da jo vsak Slovenec letno zavrže približno 72 kilogramov?

72 kg hrane zavržemo v celotni verigi proizvodnje,  v povprečnem gospodinjstvu pa smo odgovorni za približno tretjino zavržkov (24 kilogramov na prebivalca). Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato bi morali iskati rešitve, da odpadkov ustvarimo čim manj - tudi na področju prehrane.

Vabimo vas, da se v sklopu programa Ekošola pridružite projektu Hrana ni za tjavendan in ugotovite, ali je zavržena hrana problem tudi v vašem vrtcu . Spodbudite otroke,zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane, boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni. Mentorji oziroma vodje projekta boste prejeli gradivo, v katerem bodo navedeni koraki dela, možne aktivnosti, dnevnik zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Tekom leta bomo pripravili tudi brezplačno delavnico za mentorje projekta, organizatorje prehrane in kuhinjsko osebje.

Cilji projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v vrtcu (hrana ni in ne sme biti odpadek).                                                                                                             
 • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.                                               
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA

Knjižica Kuhla    Knjižica Kuhla Navodila mentorjem

Otroci se bodo na pot raziskovanja problematike zavržene hrane odpravili z glavno junakinjo Kuhlo (lutka iz kuhalnice, ki jo otroci lahko naredijo). Njena posebnost je velik žep, v katerem skriva recepte starih jedi, različne nasvete, namige …  Kuhla bo otroke usmerjala v različne dejavnosti in jim zastavljala naloge. Otroci bodo imeli v knjižici prostor dodati svoje fotografije, risbe, komentarje, rešitve problemov …

Vaše končno poročilo projekta bo pravzaprav knjižica, ki jo boste ustvarili skupaj z otroki in gospo Kuhlo.

 • Meritve hrane

V oddelku/učilnici pripravite projektni kotiček z mizico, kjer boste prek tedna spremljali količino zavržene hrane. Količino zavržene hrane merite ves čas z isto posodo. Pripravite plakat, na katerega boste tedensko prikazovali vrsto in količino zavržene hrane v oddelku ali razredu. Trajanje spremljanja prilagodite interesu otrok. Priporočamo, da plakat razdelite na dneve v tednu in obroke, ki jih boste spremljali npr. malica ter kosilo. Pod obrok narišite/prilepite sliko prazne posode, otroci pa naj pobarvajo količino zavržene hrane za posamezni obrok. Pod pobarvano posodo nalepijo/narišejo živila, ki so jih zavrgli. Na koncu s pomočjo simbola (npr. smeško) ocenijo, koliko hrane so zavrgli. Način merjenja lahko prilagodite starosti otrok.

Kaj boste spremljali?
Malica/kosilo: Katera hrana največkrat pristane v košu za odpadke? Solata, juhe, kosmiči …? Katere pijačo največkrat zavržete?                                                          

Količina: Spremljajte vso zavrženo količino hrane. Sličice s prazno posodo pobarvajte do nivoja zavržene hrane tistega dne.

Odkrijte vzrok: Zakaj hrana ostaja in se meče stran? Morda otrokom ni všeč okus (slanost, sladkost …) ali hrane ne poznajo – je še niso jedli …

 

MOŽNE AKTIVNOSTI ZA VSE UDELEŽENE USTANOVE

 • Nagradni natečaj Reciklirana kuharija
  V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« bomo izvedli nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bodo otroci, raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte svojih babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov. Natečaj bo potekal kot ena od dejavnosti projekta, za katero ob izvedbi ustanove dobijo dodatno točko pri končnem ocenjevanju.

Oddaja izdelkov: 
Ob oddaji mentor pošlje recept v doc. ali pdf. obliki. Receptu naj bo priložena fotografija/risba/fotostrip jedi in postopek priprave jedi.

Ocenjevanje izdelkov: 
Strokovna komisija bo ocenjevala inovativnost v povezavi z gospodarnostjo, kreativnostjo in strokovno točnostjo.

Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so udeleženci oziroma njihovi zastopniki, učitelji, profesorji ali starši seznanjeni z natečajem in soglašajo z objavo del. Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

 • Dan brez zavržene hrane

Vabimo vas, da na ustanovah načrtujete in izvedete Dan brez zavržene hrane (npr. na Tradicionalni slovenski zajtrk izvedete dejavnosti, ki bodo usmerjene k raziskovanju problematike zavržene hrane, načrtovanju jedilnika, izdelavi koledarja sezonskih živil/jedi, pozivu vseh otrok/učencev/dijakov, da se boste s skupnimi močmi trudili, da na ta dan ne zavržete hrane …).

Vabimo vas, da na družbenem omrežju Facebook delite svoje prispevke s fotografijami. Sodelujoče ustanove, ki nam boste na mail usenicnik.tina5@gmail.com poslale prispevek za objavo, boste pri zaključnem ocenjevanju nagrajene z dodatno točko.

Vabimo vas, da na družbenem omrežju Facebook delite svoje prispevke s fotografijami. Sodelujoče ustanove, ki nam boste na mail usenicnik.tina5@gmail.com poslale prispevek za objavo, boste pri zaključnem ocenjevanju nagrajene z dodatno točko.

 • Delavnica za mentorje projekta, organizatorje prehrane in kuhinjsko osebje

Jeseni bo izvedena  delavnica za mentorje projekta, kjer bodo predstavljene letošnje novosti projekta, izmenjava dobrih praks, krajše predavanje in delavnica.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL