Odgovorno s hrano

MISIJA: ZELENI KORAKI 2017/2018

Vsak med nami je udeleženec v prometu. Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza.Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni avtomobili itd.

  • Z izbiro okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa skrbimo tudi za več gibanja.
  • Svojo trajnostno mobilnost lahko izboljšujemo z manjšimi, posameznimi ukrepi.
  • Na področju trajnostne mobilnosti je potrebno povezovanje (načina prevoza, posameznikov, skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.
  • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.
  • Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je varnost v prometu.

Mentorji boste oblikovali skupine otrok oz. mladih, kjer boste spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali rešitve itd. Mentorji sami glede na starost, interes in siceršnji pristop k ozaveščevalnim projektom prilagodite izvajanje. Pomembno je, da se otroci prek izvajanja aktivnosti večajo svoje znanje in se zavedajo svoje vloge.

KORAKI DELA:
1. Spoznavanje teme: opredelitev vprašanj, raziskovanje, spoznavanje ozadja.
2. Opazovanje z udeležbo: opazovanje obnašanja, pogovori, priprava zgodbe.
3. Iskanje rešitev: predlogi za spremembe, izboljšave – kaj bi lahko, kaj lahko, kdo lahko
4. Oblikovanje rešitev (izdelki), izvajanje ukrepov (aktivnosti)
5.Evalvacija: ugotavljanje, ali so rešitve učinkovite, kaj je treba spremeniti

 PREDLAGANE AKTIVNOSTI:

MISIJA: ŠTEJEM KORAKE, OHRANJAM OKOLJE - KDO JE Z MENOJ?

Predlog aktivnosti: V vrtcu izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:
→ katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prijahate v  
    vrtec, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini;
→ na kakšen način lahko otroci pridejo v vrtec in zapišejo na seznam:
    peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, avto (pot prikažejo v obliki
    predlog/plakata);
→ kdo skrbi za prometno varnost otrok (prometniki, starši, komunalna
    podjetje pozimi, ko je treba očistiti poti);
→ aktivnosti iz tega dnevali ali tedna primerjajte  z navadnim dnevom ali
    tednom);
→ raziščite kako je urejeno parikanje koles in avtomobilov - ali je dovolj
    parkirišč, ali imate posebno parkirišče;
→ sprehodite te se okoli vrtca ali v kraju s spremstvom prometnika,
    policista (povežite se s prometniki v lokalnem okolju);

Nagradni natečaj: 

→ skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s
    kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter
    ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več otrok na eni sliki ali
    maketi);
→ skupina otrok z likovnim izdelkom prikaže parkirišče/prostor za kolesa
    in parkiranje avtomobilov v vrtcu;

 

Likovna dela posredujte do vključno 31. marca 2018 na naslov:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj - "Misija: Zeleni koraki"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL