Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2017/2018

Tudi v šolskem letu 2017/2018 bodo učenci 6. 7. in 8. razreda osnovne šole na Ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA.

Podrobneje se bodo seznanili z gradivom pod skupnim naslovom POGLED SKOZI OKOLJSKI KALEJDOSKOP. Podobno kot naprava v obliki valja z ogledalci in barvnimi steklenimi drobci pri obračanju ustvarja pisane like, se bodo učenci spoznali z različnimi vidiki okoljevarstvenih pojmov in vprašanj, zaokroženih v tri teme: 

OKOLJSKI ODTIS
V temi z naslovom Okoljski odtis bodo učenci 6. razreda spoznali, kako dejavnosti človeka na zemljiščih, namenjenih proizvodnji naravnih virov - hrane, goriv, vode, vlaken, lesa, industrijskih rastlin - vplivajo na povečano koncentracijo izpustov ogljikovega dioksida in proizvodnjo odpadkov, kljub temu da imajo ta naravna zemljišča naravno sposobnost obnavljanja.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
V temi z naslovom Trajnostna mobilnost se bodo učenci 7. razreda spoznali z zgodnjim razvojem transporta, vrstami transporta, učinki transporta na okolje in načela trajnostne mobilnosti, na katera bomo pogledali tako z globalnega, kot lokalnega vidika.

UČINKOVITA RABA ENERGIJE in OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
V temi z naslovom Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije se bodo učenci 8. razreda spoznali z oblikami in zakonitostmi energije, osnovami učinkovite rabe energije, ter o načelih učinkovite rabe energije na področju gradnje stavb (ogrevanje, svetila, okna ...), se spoznali z načeli ciljnega spremljanja rabe energije ter inovacijami s področja učinkovite rabe energije. Spoznali bodo vire energije, obnovljive vire energije, spoznali, kako lahko s prenovo stavbe dosežemo, da energetsko potratna stavba postane energijsko učinkovita in še bi lahko naštevali.

           

Veselimo se okoljskega možgančkanja z vami.

 

 

šolsko tekmovanje      7. februar 2018
državno tekmovanje  9. marec 2018 na OŠ Dravlje

 

PRAVILA 
Pravila za sodelovanje 2017/2018
Pravila za organizacijo in izvedbo šolskih tekmovanj 2017/2018

ZA MENTORJE
Navodila za prijavo mentorjev
Navodila za prijavo ekipe

PLAKAT EKOKVIZ 2017/2018
Plakat EKOFACE 2018 -A4
Plakat EKOFACE 2018-A3

PRIZNANJE
Priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju
Priznanje za sodelovanje na državnem tekmovanju

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL