Odgovorno s hrano

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE 2017/2018

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE 
V šolskem letu 2017/2018 razpisujemo po posameznih kategorijah različne vsebine, ki obravnavajo:

vrtci, prva triada OŠ GOZD (biotska raznovrstnost) - jesenska lepota gozda skozi risbo, gozdni plodovi iz bližnjega gozda....)

druga in tretja triada OŠ

URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije) - posredujete nam izviren izdelek (risba, slika, maketa, plakat, fotografija, foto strip, video posnetek, PPT predstavitev itd.) na temo, povezano s trajnostnimi viri energije;

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejše načine prevoza)
→ skupina učencev pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterja, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev)
→ skupina učencev z likovnim izdelkom prikaže parkirišče/prostor za kolesa in parkiranje avtomobilov v šoli;
→ na čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, videlo (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min).

SŠ in FAKULTETE

URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije)

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejše načine prevoza)

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost, domišljijo, ustvarjalnost ter tako ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke,… s pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov,… Domišljija ne pozna meja. 

Likovni natečaj je v šolskem letu 2017/2018 razpisan za tri starostne skupine:
- vrtci, prva  triada OŠ 
- druga in tretja triada OŠ
- SŠ in fakultete

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala nekaj likovnih del, katere bomo razstavili na konferenci koordinatorjev (september 2015) ter podelili nagrade in priznanja.


Izvedbeni roki likovnega natečaja:

  • 01.03.2018 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2018 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • maj 2018 – strokovni izbor, objava rezultatov

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 5 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov.

Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja. Obrazec

Likovna dela se bodo zbirala do vključno 31. marca 2018 na naslov:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj za kreativne izdelke

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL