Odgovorno s hrano

MISIJA: ZELENI KORAKI 2017/2018

Vsak med nami je udeleženec v prometu. Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza.Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni avtomobili itd.

  • Z izbiro okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa skrbimo tudi za več gibanja.
  • Svojo trajnostno mobilnost lahko izboljšujemo z manjšimi, posameznimi ukrepi.
  • Na področju trajnostne mobilnosti je potrebno povezovanje (načina prevoza, posameznikov, skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.
  • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.
  • Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je varnost v prometu.

Mentorji boste oblikovali skupine otrok oz. mladih, kjer boste spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali rešitve itd. Mentorji sami glede na starost, interes in siceršnji pristop k ozaveščevalnim projektom prilagodite izvajanje. Pomembno je, da se otroci prek izvajanja aktivnosti večajo svoje znanje in se zavedajo svoje vloge.

KORAKI DELA:
1. Spoznavanje teme: opredelitev vprašanj, raziskovanje, spoznavanje ozadja.
2. Opazovanje z udeležbo: opazovanje obnašanja, pogovori, priprava zgodbe.
3. Iskanje rešitev: predlogi za spremembe, izboljšave – kaj bi lahko, kaj lahko, kdo lahko
4. Oblikovanje rešitev (izdelki), izvajanje ukrepov (aktivnosti)
5.Evalvacija: ugotavljanje, ali so rešitve učinkovite, kaj je treba spremeniti

 AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH STAROSTNIH SKUPINAH

 1. - 3. razred

Misija: Štejem korake, ohranjam okolje - Kdo je z menoj?

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:
→ katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajate v šolo, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini;
→ na kakšen način lahko učenci pridejo v šolo si zapišejo na seznam: peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, avto (pot prikažejo v obliki predloge/plakata);
→ kdo skrbi za prometno varnost učencev (prometniki, starši, komunalna podjetje pozimi, ko je treba očistiti poti);
→ aktivnosti iz tega dnevali ali tedna primerjajte  z navadnim dnevom ali tednom);
→ raziščite kako je urejeno pakrikanje koles in avtomobilov - ali je dovolj parkirišč, ali imate posebno parkirišče;
→ sprehodite te se okoli šole ali v kraju s spremstvom prometnika, policista (povežite se s prometniki v lokalnem okolju);

Nagradni natečaj: 

→ skupina učencev pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več učencev na eni sliki ali maketi);
→ skupina učencev z likovnim izdelkom prikaže parkirišče/prostor za kolesa in parkiranje avtomobilov v vrtcu;

4. - 6. razred

Misija: Zelena pot do zelenih parkirišč 
Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu ugotavljajte in raziskujte:
→ posameznik ali skupina učencev si izbere pot od doma ali šole do trgovskega centra oziroma trgovine. Lahko izberete tudi drujg objekt, ki ga želi analizirati;
→ izberite vsaj dve prevozni sredstvi in ugotavite, ali je pot varna, kako je urejena, ali je namenjena samo pešačenju, kolesarjenju ali avtomobilom;
→ na parkirišču ugotovite, kako je urejeno za kolesarje, skiroje, avtomobile; ali je del parkirišča tudi kakšna zelenica, drevo itd.
→ poseben "del parkirišča" je tudi prostor za električne avtomobile: ali ima prostor za polnjenje električnih avtomobilov itd.
→ če je le mogoče, aktivnost izvedite v sodelovanju s prometnikom;
→ zeleno pot in parkirišče ponazorite na zemljevidu, fotografijate ali snemajte;

Nagradni natečaj: 

→ čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, veido (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min);
→ predstavitev/raszstava na šoli ali v domačem kraju;

7. - 9. razred

Misija: Zelena pot do zelenih parkirišč

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu ugotavljajte in raziskujte:
→ posameznik ali skupina učencev si izbere pot od doma ali šole do trgovskega centra oziroma trgovine. Lahko izberete tudi drujg objekt, ki ga želi analizirati;
→ izberite vsaj dve prevozni sredstvi in ugotavite, ali je pot varna, kako je urejena, ali je namenjena samo pešačenju, kolesarjenju ali avtomobilom;
→ na parkirišču ugotovite, kako je urejeno za kolesarje, skiroje, avtomobile; ali je del parkirišča tudi kakšna zelenica, drevo itd.
→ poseben "del parkirišča" je tudi prostor za električne avtomobile: ali ima prostor za polnjenje električnih avtomobilov itd.
→ če je le mogoče, aktivnost izvedite v sodelovanju s prometnikom;
→ zeleno pot in parkirišče ponazorite na zemljevidu, fotografijate ali snemajte;

Nagradni natečaj: 

→ čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, veido (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min);
→ predstavitev/raszstava na šoli ali v domačem kraju;

Srednja šola

in

fakulteta

Misija: Zelena pot do zelenih parkirišč

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu ugotavljajte in raziskujte:
→ posameznik ali skupina učencev si izbere pot od doma ali šole do trgovskega centra oziroma trgovine. Lahko izberete tudi drujg objekt, ki ga želi analizirati;
→ izberite vsaj dve prevozni sredstvi in ugotavite, ali je pot varna, kako je urejena, ali je namenjena samo pešačenju, kolesarjenju ali avtomobilom;
→ na parkirišču ugotovite, kako je urejeno za kolesarje, skiroje, avtomobile; ali je del parkirišča tudi kakšna zelenica, drevo itd.
→ poseben "del parkirišča" je tudi prostor za električne avtomobile: ali ima prostor za polnjenje električnih avtomobilov itd.
→ če je le mogoče, aktivnost izvedite v sodelovanju s prometnikom;
→ zeleno pot in parkirišče ponazorite na zemljevidu, fotografijate ali snemajte;

Srednješolcem in fakultetam dajemo več možnosti in proste izbire, tudi glede na individualni pristop. Srednješolci in študentje prihajajo z različnih krajev, zato obravnavajo različne trgovine, trgovinske centre. V večjih krajih lahko dijaki ugotavljajo, ali imajo urejen sistem parkiranja in uporabe javnega prevoza (tudi do trgovine, trgovskega centra itd...)

Misija: Zelena pot do zelenih parkirišč
→ z namenom, da dijaki/študentje vzpostavijo kritičen odnos do prometne infrastrukture v domačem kraju in kraju, kjer je šola/fakulteta, kot lokacijo trgovskega centra izberejo tudi srednjo šolo ali fakulteto;

Nagradni natečaj:  Omogočamo individualni dogovor s fakultetami za raziskovalne naloge

→ čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, veido (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min);
→ predstavitev/razstava na šoli ali v domačem kraju;
→ inovativna predstavitev: lahko izberejo sami (v domačem kraju, šoli, fakulteti, družabna omrežja);

Likovna dela posredujte do vključno 31. marca 2018 na naslov:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj - "Misija: Zeleni koraki"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL