Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE 2017/2018

 
MLADI V SVETU ENERGIJE 
VSESLOVENSKI ŠOLSKI NATEČAJ O ENERGIJI

Ustvarjajte na temo energije in energetike! Raziskujte, napnite možgančke in se poigrajte s svojimi idejami.

Električna energija je resnično »kul«, saj poganja vse vaše elektronske naprave, omogoča vam, da se učite s pomočjo računalnika, si širite obzorja s pomočjo televizije in komunicirate s prijatelji s pomočjo telefona. Kaj pravite na to?

 

Vabljeni k sodelovanju vrtci, osnovne in srednje šole!

V vseslovenskem natečaju MladiVSE lahko sodelujejo: vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako zavodi, ki so vključeni v program Ekošola, kot tudi drugi zavodi, ki niso vključeni v ta program. Zavodi, ki so vključeni v program Ekošola, lahko s sodelovanjem v projektu Mladi v svet energije, izpolnijo del njihovih letnih zahtev pri programu.

Nagradni natečaj je v šolskem letu 2017/2018 razpisan za tri starostne skupine: 

Skupina

Starostna skupina

Vrsta
izdelka

Razpisane teme

MALČKI

vrtci, 1. - 3. razred OŠ

Slikanica/
risbica/
kolaž

Kako je električna energija spremenila naša življenja?

GLAVCE

4. - 9. razred OŠ

Maketa elektrarne
oz. njeni posamezni
deli

Kako nastane energija v elektrarnah?

RAZISKOVALCI

8. in 9. razred OŠ, Srednja šola

Serija fotografij/
video/članek

→Pridobivanje električne energije in delež proizvodnje iz različnih vrst elektrarn v Sloveniji;

→ Delovanje elektrarn in izpusti toplogrednih plinov;

→ Oskrba z električno energijo iz posameznih vrst elektrarn (zanesljivost oskrbe).

 Več podrobnosti glede želenih izdelkov si nujno preberite spodaj pod vsako skupino posebej ali v razpisni dokumentaciji, do katere dostopate tukaj //prosim dodajte direktni link do razpisne dokumentacije

Opomba. 8. in 9. razredi imajo možnost izbire dveh projektov (ali se pridružijo mlajši ali starejši skupini)


MALČKI: vrtci, 1. - 3. razred OŠ
LIKOVNI IZZIV: Izdelajte najizvirnejšo serijo slikanic/risbic/kolažev, ki jih lahko združite v plakat o energiji na temo:
Kako je električna energija spremenila naša življenja?
Kaj je skrivnostna energija, ki nam omogoča, da ob pritisku stikala zasveti luč? Z njeno pomočjo se grejemo in z njo poganjamo najrazličnejše naprave in stroje. Električna energija je popolnoma spremenila življenja ljudi − si lahko predstavljate, kako bi bilo živeti brez kakršnihkoli električnih aparatov v vašem domu? Brez električne energije bi bilo življenje težavnejše in počasnejše. Zakaj je električna energija danes tako zelo pomembna?

Raziščite in ugotovite, kako električna energija vpliva na delo, komunikacije, zabavo, transport, hrano in dom.
Dragi mentorji. Ravno zato, ker električna energija nima svoje oblike in je ne moremo enostavno prikazati, kaj šele razložiti malčkom, vas vabimo, da s pomočjo strokovnega gradiva, ki smo ga pripravili za vas, poskusite navdušiti učence, da na čimbolj kreativen način izdelajo risbe, plakat ali celo maketo o energiji.
ŽELEN FORMAT/ VELIKOST: Izdelki naj bodo v formatu A4 ali A3
ODDAJA IZDELKA: Predlagamo, da fotografirate tako samo ustvarjenje otrok kot tudi končne izdelke. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.
OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.


GLAVCE: 2. starostna skupina (4.-9. razred OŠ)
LIKOVNO VSEBINSKI IZZIV: Izdelajte maketo elektrarne oz. njenih posameznih delov, ki so pomembni za delovanje na temo: 
Kako nastane energija v elektrarnah?
Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika ter s proizvodnjo električne energije, zato verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika, sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja. Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije, kje nastaja električna energija in katere naprave so nepogrešljive? Osredotočite se na posamezne dele, kot so npr. turbine, rotorji in lopatke, hladilni stolpi, daljnovodi, transformatorji, kolektorji, vetrnice itd. ter raziščite, kaj je njihova naloga, čemu služi, pri katerih elektrarnah jih najdemo.

Najprej preučite naše strokovno gradivo in ugotovite, s katerimi ključnimi tremi vrstami elektrarn v Sloveniji zagotavljajo redno dobavo električne energije v naše šole in domove. Nato se postavite v vlogo mini inovatorja in iz naravnih ter odpadnih elektro-materialov izdelajte maketo svoje elektrarne ali pa zgolj posamezen del elektrarne (npr. turbino pri hidroelektrarni). Maketi elektrarne oz. njenemu posameznemu delu nadenite ime in jo opremite s kratkim opisom, kaj prikazuje in kako naj bi elektrarna oz. posamezen del deloval.
Poigrajte se s svojimi idejami, mentorja pa zaprosite za strokovno pomoč. Maketo lahko izdelujete sami, v skupini ali kot razred. V primeru, da maketo ustvarjate v skupini, prosim navedite število članov skupine.
ODDAJA IZDELKA: Predlagamo, da fotografirate tako izdelavo same makete in kot tudi končni izdelek. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.
OCENJEVANJE IZDELKOV
Pri ocenjevanju bomo pozorni na izbor elektrarn. Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost izdelka, aktualnost teme in vsebinsko točnost vprašanj in odgovorov. 


RAZISKOVALCI: 3. starostna skupina (8. in 9. razred OŠ, Srednja šola) Ste se kdaj vprašali, iz katerih elektrarn pridobivamo električno energijo v Sloveniji? Kakšen delež električne energije prispevajo posamezne elektrarne v celotni slovenski proizvodnji? Katere elektrarne med obratovanjem povzročajo najmanjše izpuste toplogrednih plinov?
Oskrba Slovenije z električno energijo prinaša številne izzive. Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, da lahko nenehno zagotavlja zadostne količine elektrike za vse porabnike, a mora hkrati povzročati čim manj izpustov škodljivih emisij v okolje in čim nižje stroške. Kako to doseči? Katere vire uporabiti, v kakšni kombinaciji, kako in kdaj?
FOTO/VIDEO IZZIV: Na kreativen način s pomočjo serije fotografij (najmanj 5. fotografij) in/ali videa predstavite svoj pogled – bodisi v obliki članka, video zapisa ali predstavitve (Power Point ipd.) – na naslednje razpisane teme: 
♦ pridobivanje električne energije in delež proizvodnje iz različnih vrst elektrarn v Sloveniji;
♦ 
delovanje elektrarn in izpusti toplogrednih plinov;
♦ 
oskrba z električno energijo iz posameznih vrst elektrarn (zanesljivost oskrbe).
Vir informacij za pripravo izdelkov je računalniška simulacija Energetska mešanica, ki je dostopna na http://mesanica.esvet.si, ter www.esvet.si.
Članek, video oz. predstavitev primerno naslovite in dodajte kratek opis (najmanj 5 stavkov). Pri izdelavi izdelka bodite izvirni – obvezno pa se držite razpisanih tem. Naj vas žene želja po združevanju novega znanja, različnih pogledov in izvirnih idej. Za lažje razumevanje in za strokovnejše delo vam pred pripravo projekta predlagamo proučitev našega strokovnega gradiva, ki na kratko predstavi energijo in energetiko. Izdelek lahko pripravite posamično ali skupinsko. V primeru, da ga ustvarjate v skupini, prosim navedite število članov skupine.
ODDAJA IZDELKA: Prispevek se lahko v e-obliki odda preko elektronske pošte, lahko se objavi na spletu in poveže z linkom, lahko pa nam ga pošljete tudi na prenosnem USB ključku ali CD-ju.
OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.


Prijava na razpis 
Na razpis MladiVSE se prijavite v Ekoaplikaciji.

Vaše izdelke oz. njihove fotografije pa nam pošljite najkasneje do petka, 27. aprila 2018 na elektronski naslov info@ekosola.si ali pa po pošti na naslov Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, skupaj z obrazcem.

Obvezna dokumentacija ob prijavi:
→ Izpolnjen prijavni obrazec
→ Izpolnjeno in podpisano Izjavo o zbranih soglasjih

Ostali dokumenti:
→ Razpisna dokumentacija 
→ Soglasje o sodelovanju (za učence/dijake) 


Nagrade za najboljše izdelke
Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni.
Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini:
→ Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in
    ⇒ ogled Gradu Rajhenburg ali
    ⇒ 3-urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež.
    ⇒ Opomba:Zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno    
        napolni en avtobus.
 → Praktične nagrade za sodelujoče pri projektu.

Drugo in tretje mesto v vsaki starosti skupini:
→Praktične nagrade.
Mentorji zmagovalnih projektov:
→Naročnina na določeno poljudno-znanstveno revijo.

Najboljših devet šol je ob koncu natečaja vabljenih na posebno podelitev v Krško. Na zaključku se sodelujoči srečajo z organizatorji natečaja in prejmejo diplome in praktične nagrade.

Objava izdelkov
Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si in www.svet-energije.si, in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.
Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.

Imate kakšno vprašanje?
 ekosola.si, www.mladi-svet-energije.si,
•facebook stran Mladi v svetu energije // direkten link do: https://www.facebook.com/mladi.v.svetu.energije/
• 
info@ekosola.si, energije@gen-energija.si

 

Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb
Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja projekt v okviru nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si oziroma se nahajajo na koncu tega dokumenta.  

Objava projektov in avtorske pravice
Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si in www.svet-energije.si, in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.

Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.

V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec. V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli izključno, časovno in materialno neomejeno, vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki.

PRIJAVNI OBRAZEC
 SOGLASJE SODELUJOČIH
 SOGLASJE STARŠEV
 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL