Odgovorno s hrano

S sajenjem avtohtone drevesne vrste skorš smo počastili 15-letnico programa Ekošola

Dodano: 2011-12-02 08:59:48
Otroci, učenci in župani občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče in Kamnik so skupaj s predstavniki programa Ekošola

posadili 36 sadik avtohtone slovenske drevesne vrste skorš in  tako pripomogli k ohranjanju biotske pestrosti.  

Toni Dragar, župan Občine Domžale je poudaril, da je Ekošola in vse, povezano z njo, akcija celotne regije in vseh okoliških županov. »To kar počnemo danes, je nekaj zelo lepega in dobrega. Rad se pohvalim, da je občina Domžale ena tistih občin, ki stremi k temu, da bi bili v Ekošolo vključeni prav vsi vrtci in šole,« je dejal Toni Dragar in otrokom na prav zabaven način še namignil da upa, da tudi svoje starše naučijo eko načina življenja. »V Domžalah imamo tudi načelo, da za vsako drevo, ki pade zaradi napredka investicije ali drugega razloga, nadomestimo z novim ali več novimi drevesi,« je še dejal Dragar, ki ni skrival navdušenja, da so drevo vrste skorš posadili ravno poleg pavilijona v parku ob Občini Domžale. Vsem navzočim, tako otrokom, kot tudi županom, ravnateljicam, vzgojiteljicam in staršem, se je župan najlepše zahvalil za njihovo prisotnost ter jih pozval, da še naprej živijo eko in zdravo.

Župan občine Mengeš  Franc Jerič je ob dogodku izjavil, da je vesel uspešnosti programa, kar  kažejo tudi rezultati v ekovrtcu. S svojim delovanjem prenašajo pomembne vrednote v naši družbi in pomagajo vzpostaviti čim bolj uravnovešen odnos do narave, mi pa jih podpiramo in jim pomagamo. Prva otrokova doživetja v naravnem okolju so najpomembnejša in jih moramo tudi tako spodbujati.

Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, je poudaril misel, da je današnji dogodek sicer simbolen, a bo vseeno pripomogel k uresničevanju skupnih prizadevanj za trajnosten razvoj: »Drevo, ki ga kot posameznik posadiš, ni dovolj, a pomen vseh naših dejanj skupaj mora premagati zagate.« Poudaril je še, da so v okviru programa Ekošola skorše maja letos posadili že pred 32 šolami po vsej Sloveniji in na Bledu v sklopu niza aktivnosti ob svetovnem prvenstvu v veslanju. Gregor Cerar je tudi dodal, da je pozitivna spodbuda županov in lokalne skupnosti sploh izjemno pomembna motivacija tako za otroke kot za pedagoge, ki izvajajo aktivnosti programa Ekošola: »Vsako leto znova ugotavljamo, da k izvajanju dodatnih aktivnosti v večji meri pristopajo tiste ustanove, ki tesneje sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo, komunalnimi podjetji v njihovem kraju in podobno.

Saditev skorša v vrtcu Mengeš - enota Gobica
Saditev skorša v enoti Sonček
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL