Odgovorno s hrano

RAZPIS ZA TEKMOVANJE V EKOZNANJU ZA SREDNJE ŠOLE

Dodano: 2012-01-19 18:49:05
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2011/12
Kot pripravo na tekmovanje v ekoznanju za srednje šole je pripravljeno učno gradivo, ki obsega tri različne teme: odpadki, voda in prehrana.

Z razpisom   za tekmovanje v ekoznanju za srednje šole želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti gospodarno ravnanje z odpadki, načine recikliranja odpadkov in njihove ponovne uporabe, vire pitne vode in kako ohraniti podtalnico čisto, ter ekološko pridelano hrano, ki vsebuje manj pesticidov in je ljudem prijaznejša.

Kot pripravo na tekmovanje smo pripravili UČNO GRADIVO in TESTNA VRAŠANJA za vajo.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem  nivoju (14. februarja 2012), in državnem nivoju (22. marca 2012 na Ekonomski šoli v Murski Soboti)  v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.

Vse o ekovkizu si lahko preberete več na povezavi EKOKVIZ ZA SŠ.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL