Odgovorno s hrano

EKOREGATA 2012

Dodano: 2012-01-31 09:56:19
Ekošola in WWF vabita na Ekoregato otroke, učence, dijake in njihove mentorje, da se z izvirnimi izdelki, maketami in fotografijami predstavijo na zaključni prireditvi, ki bo v soboto, 19. maja 2012 na Bledu.

BMW Ekoregata je športno-ekološki dogodek, na katerem tudi letos z veseljem sodeluje program Ekošola, skupaj z mednarodno okoljevarstveno organizacijo WWF (Svetovni sklad za naravo). S ciljem, da pripomoremo k ozaveščanju varovanja in izboljšanja kakovosti različnih voda in posledično tudi različnih živalskih, rastlinskih vrst in habitatov, vabimo otroke, učence, dijake in njihove mentorje, da se z izvirnimi izdelki, maketami in fotografijami, predstavite na zaključni prireditvi, ki bo v soboto, 19. maja 2012, na Bledu. Letošnja tema so vodni ekosistemi.

Komu je projekt namenjen?
Otrokom vrtcev, učencem osnovnih šol, dijakom srednjih šol in njihovim mentorjem.

Cilji projekta
1. Poznavanje trenutnega stanja lokalnih vodnih ekosistemov.
2. Ustvarjanje neokrnjenih vodnih ekosistemov.
Uresničevanju ciljev so namenjeni enodnevno izobraževanje za učitelje, zaključna prireditev in predvsem raziskovanje in ustvarjanje po vrtcih in šolah. Več o vsebini boste izvedeli na izobraževanju učiteljev.

Kaj vam ponujamo?
Za mentorje bomo 16. februarja 2012 organizirali enodnevno izobraževanje (mednarodno konferenco), na katerem vam bomo podrobno predstavili cilje projekta in zaključni dogodek. V začetku maja bomo na podlagi rezultatov vašega raziskovalnega in ustvarjalnega dela izbrali 32 vrtcev in šol, ki se bodo udeležili zaključne prireditve 19. maja 2012. Na njej bo bogat kulturno-umetniški, športni in znanstveno-raziskovalni program, kjer želimo v vlogi glavnih nastopajočih videti vaše otroke, učence in dijake. Za 32 izbranih vrtcev in šol, ki boste sodelovali na fotografskem natečaju, ponujamo brezplačno izdelavo fotografij in njihovo razstavo na zaključnem dogodku. 32 izbranim vrtcem in šolam, ki boste sodelovali na zaključnem dogodku, bomo omogočili brezplačni avtobusni prevoz (1 avtobus na ustanovo) za 50 otrok, učencev ali dijakov z zadostnim številom spremljevalcev (lahko starši). Če boste želeli dodatne informacije ali posvet z vodjo projekta, vam bo ta na voljo po elektronski pošti, telefonu ali z osebnim obiskom.

Kaj pričakujemo od vas?
1. Prijavo ustanove na projekt in mentorja na izobraževanje do 3. 2. 2012.
    Nato želimo, da se v  čim večjem številu udeležite enodnevnega izobraževanja, ki bo 16. 2. 2012
   (lokacija bo javljena kasneje). Na njem vam bomo podrobneje predstavili projekt in sodelujoče
    partnerje, projekti pa naj bodo zaključeni do prvomajskih počitnic (do 26. 4. 2012).
2. V spomladanskih mesecih želimo, da ustvarjate in raziskujete vse, kar je povezano z vodnimi 
    ekosistemi. Najmlajši naj imajo poudarek na igrah, glasbenem in likovnem ustvarjanju. 
     Osnovnošolci
naj izvajajo preproste eksperimente, izdelujejo makete čistilnih in filtrirnih naprav,
    raziskujejo vode v naravi in življenje okrog njih. Srednješolci naj izvajajo zahtevnejše kemijske
    analize, raziskave preteklih posegov v vodotoke in načrtujejo njihovo revitalizacijo. Vse, na kar
    boste naleteli pri svojem delu, lahko fotografirate in tako predstavite svoj odnos do vode, z 
    nastalimi fotografijami pa sodelujete na foto natečaju (pošljete lahko največ 10 fotografij, izdelali
    bomo 6 najboljših). Vaše dejavnosti v okviru Ekoregate lahko priključite že obstoječemu
     projektu ali nadgradite redni šolski  program.

3. Pričakujemo tudi sodelovanje pri športnih dogodkih. Dijaki in učenci zadnje triade se bodo lahko
    pomerili v veslanju, vsi pa bodo lahko sodelovali na igrah brez meja. V ta namen pričakujemo, da
    srednje šole in osnovne šole sestavijo vsaj eno ekipo s šestimi člani, ki se bodo pomerile v
    veslanju. Prav tako želimo, da sestavite še eno ekipo s šestimi člani, ki se bo udeležila iger brez
    meja.

Kako lahko sodelujete na projektu?
Na razpisu lahko sodelujete tako, da pošljete PRIJAVNICO do 3. februarja 2012 na elektronski naslov  urska.galien@ekosola.si, kamor lahko pošljete tudi dodatna vprašanja.

RAZPIS EKOREGATA

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL