Odgovorno s hrano

IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA "ENERGIJA"

Dodano: 2012-02-23 08:14:02
V torek, 14. februarja 2012 je v Informacijskem središču GEN potekala izobraževalna delavnica na temo "Energija", ki je bila namenjena koordinatorjem in vodjem projektov sklopa učinkovite rabe energije.

Delavnica je bila namenjena koordinatorjem in vodjem projektov sklopa "ENERGIJA". Letos želimo s projekti, ki spodbujajo učinkovito rabo energije  "Mladi v svetu energije, "Kdor varčuje zmaguje" in mednarodnim projektom "U4energy" vključiti vse učence in zaposlene v  ekošolah.

Na delavnici so se zvrstila številna predavanja. Dr. Tomaž Žagar iz GEN energija, in Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je predstavil zakaj je za energetsko prihodnost Slovenije pomembna "energetsko pismenost". Poslanstvo celovite oskrbe z električno energijo, ki naj bi bila varna in zanesljiva, je temelj trajnostnega razvoja. Podnebne spremembe družba zaznava kot eno najhujših groženj planetu. Po njegovem je cilj energetske pismenosti poznavanje in razumevanje ključnih tem, ki so povezane z energijo in energetiko. Po njegovem le obveščeni, izobraženi, ozaveščeni posamezniki in skupine se lahko kompetentno vključujejo v razprave in odločanje o energetski prihodnosti. Poraba električne energije narašča in vprašanje je, kakšna bo le-ta  do leta 2050, če se bo tako nadaljevalo. Številni ukrepi učinkovite rabe energije zmanjšajo končno rabo energije, a povečujejo porabo električne energije (toplotne črpalke, sodobna mobilnost, e-storitve, električni avtomobili, električna vozila, proizvodnja vodika, pametna omrežja....).Upoštevati bo potrebno  številne vplive - ogljični odtis, onesnaževanje zraka, vpliv na zdravje, raba vode in  tal (prostora), biotska raznovrstnost, surovine itd.. Ali bomo zmogli v prihodnje brez čustev načrtovati energetsko prihodnost Slovenije, EU sveta…?

dr. Darja Piciga iz Službe vlade za podnebne spremembe je poudarila, da podnebnih sprememb ne obravnavamo le kot globalni okoljski problem, ampak tudi kot razvojno priložnost. V ta  namen služba vodi in sodeluje pri več usmerjenih nacionalnih in mednarodnih projektih, od uvajanja električne mobilnosti do svetovanja občinam za večjo energetsko učinkovitost in energetsko sanacijo javnih stavb. Projekti imajo poleg zniževanja emisij toplogrednih plinov  še druge pozitivne rezultate – zmanjševanje odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, čistejši zrak v mestih, boljše zdravje ljudi, ustvarjanje novih delovnih mest, prispevek h gospodarski konkurenčnosti države. Na podlagi dela v preteklosti in predloga  konkretnih ukrepov so  pripravili osnutek Strategije prehoda v nizko ogljično družbo do leta 2050. Zaradi pomena znanj in navad učinkovite rabe energije tudi letos podpirajo izvajanje dvoletnega natečaja U4energy. Predavateljica je pet velikih trendov v abecedi povzela iz predstavitve novega ministra  dr. Žiga Turka iz predstavitve na  Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, ki je kot vir rešitve predlagal: »sonce in glava in srca ljudi«.  Vizija nizko ogljične družbe za Slovenijo je vzajemno povezuje in vključuje nizko ogljično družbo z odličnim gospodarstvom ter kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja. Slovenija znižuje CO2 in se ob tem razvija. Zagotavljanje kadrovskih potencialov pa lahko izvedemo le z vsebinsko uravnoteženim in kakovostnim program obkurikularnih dejavnosti izobraževanja mladih o problematiki podnebnih sprememb in trajnostnem razvoju ter z nadaljevanjem uspešnih projektov in delovanja mrež v šolski sferi.

Milena Lukič vodja prvega vseevropskega  natečaja U4energy , ki je posvečen energetski vzgoji in je namenjen  ozaveščanju o varčevanju z energijo in konkretnemu izboljšanju energetske učinkovitosti v šolah z inovativnimi pristopi, je predstavila vsebino projekta v drugem letu izvajanja. Dvoletni projekt želi mlade generacije spodbuditi k racionalizaciji porabe energije v vsakdanjem življenju in spodbuditi ustanove k racionalizaciji porabe energije v vsakdanjem poslovanju. Natečaj vsebuje tri kategorije in sicer: A-najboljši ukrepi za energetsko učinkovitost, B-najboljši pedagoški prijemi za učinkovito rabo energije, C-najboljša šolska akcija za energetsko učinkovitost. Kategorija za posebne dosežke, pa predvideva najboljše prakse podobnih nacionalnih pobud, ki spodbujajo in promovirajo energetsko učinkovitost v šolah.

Nada Pavšer, ambasadorka U4energy je predstavila dobre prakse lanskega natečaja, kjer je izpostavila predvsem najboljše rezultate, ki se dosežejo le če je vključena celotna šola. Zmagovalne ustanove v treh kategorija so izvedle naslednje aktivnosti. V kategoriji A je nagrajena šola izvedla anketo med dijaki in zaposlenimi o varčevanju z energiji.  Z luxmetri so izmerili osvetljenost delovnih površin in pripravili kratkoročne in dolgoročne ukrepe za varčevanje z električne energije, podali kratkoročne in dolgoročne ukrepe za varčevanje z vodo in  kurilnim oljem. V kategoriji B so dijaki pripravili didaktični material, kjer so samostojno načrtovali ustanovitev in vodenje podjetja, pripravili načrt posameznih poslovnih funkcij učnega podjetja in se medpredmetno povezovali. V kategoriji C pa so učenci samostojno napisali besedilo na pesem s katero so z vsebino opozorili na varčno obnašanje jo uglasbili in tudi posneli videospot.

David Cuder je predstavil projekt Kdor varčuje - zmaguje, kjer so glavni poudarki določevanje korakov za uspešno varčevanje z energijo in definiranje zgradb prihodnosti. Trenutno stanje porabe energije v javnih zgradbah in gospodinjskih je zelo visoka. Pri slednjih je energetsko najbolj potratno ogrevanje, kjer se porabi 57 odstotkov energije, sledi ogrevanje tople vode 25 odstotkov, razsvetljava in električne naprave 11 odstotki, 7 odstotkov energije pa porabimo za kuhanje.  V javnih zgradbah je poraba energije za ogrevanje sicer malo nižja (52 odstotkov).Priložnost  za zmanjšanje vseh vrst porabe energije vidi predavatelj v sanaciji zgradb in pripravi načrtov energijske sanacije ustanov.

Garsia Kosinac iz podjetja GEN energija je predstavil projekt Mladi v svetu energije, kjer s pripravljenimi učnimi listi mentorji, dijaki in učenci spoznavajo pojme kot so trajnostni razvoj, trajnostni viri energije in obnovljivi viri energije, spoznavajo trajnostne vire energije,  električno energijo v vsakdanjem življenju, pot elektrike od elektrarne do njihovega doma,  porabo električne energije, učinkovito rabo energije,  ukrepe za učinkovito rabo in razumevajo delovanje hidroelektrarne in razlike med veliki im malimi HE.

Nataša Beltran je predstavila  učne ure  na mentorje in delovne liste za učence iz dveh poglavij Zrak in Klima ter Sonce in Energija.

PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL