Odgovorno s hrano

Zgodnje naravoslovje - opazovalni dnevnik

Dodano: 2010-11-11 11:15:31
Obvestilo vodjem projekta eko opazovalni dnevnik "moje drevo"

Projekt EKO opazovalni dnevnik je projekt za spremljanje posajenega drevesa -  drevesne sadike skupaj z otrokom, in to v vrtcu, šoli in na domu.

Posaditev drevesca ali drevesne sadike načrtujete ob svetovnem dnevu ZEMLJE.

Če projekt poteka tudi na domu je EKO koordinator dolžan staršem otrok izročiti EKO opazovalni dnevnik, ki je brezplačen in je last otrokove družine.

Drevesne sadike boste prejeli ob svetovnem dnevu Zemlje.

Potrebno število ekodnevnikov posredujte na elektronski naslov: info@ekosola.si

NAVODILA ZA UPORABO DNEVNIKA SO DANA NA 5 STRANI OMENJENEGA DNEVNIKA

V projektu sodelujejo otroci drugega starostnega obdobja. Prav tako v skladu z navodili v EKO opazovalnem dnevniku izvajajte aktivnosti v vrtcu kajti o teh aktivnostih boste poročali.

Za eventuelna pojasnila in navodila se obrnite na koordinatorja za vrtce po elektronski  pošti, in sicer: dane.katalinic@gmail.com

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL