Odgovorno s hrano

CELODNEVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE EKOREGATE 2012

Dodano: 2013-07-11 08:34:11
V četrtek, 16.2.2012 je v prostorih OŠ Dragomelj potekalo celodnevno izobraževanje za mentorje, prijavljene na projekt Ekoregata 2012. Udeležilo se ga je 42 mentorjev iz 25 vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Predstavili smo namen, cilje in organizacijo projekta, mednarodno okoljevarstveno organizacijo WWF, nato pa ob dveh zanimivih delavnicah predlagali mnoge ustvarjalne in raziskovalne ideje, ki jih bodo mentorji lahko uporabili pri svojem delu na šolah in vrtcih.

Pri projektu smo določili dva cilja. Prvi je ''Poznavanje trenutnega stanja lokalnih vodnih ekosistemov'', drugi pa ''Ustvarjanje neokrnjenih vodnih ekosistemov''. Prvi cilj je usmerjen raziskovalno, analitično. Želimo, da se mentorji z otroki, učenci ali dijaki odpravijo v naravo, si ogledajo stanje vodnih ekosistemov v vašem lokalnem okolju, naberejo vzorce za analizo in jih raziščejo. Po ugotovitvi stanja, se naj pogovorijo, kako bi jih obdržali v tako dobrem stanju oziroma, kako bi slabo stanje izboljšali. Poskušajo naj ugotoviti grožnje, ki pretijo izbranemu ekosistemu.  Uporabijo lahko naslednje metode:

 • ocenjevanje stanja ekosistemov s pomočjo ključev (priložen v gradivu za mentorje),
 • raziskovanje lokalnih vodnih ekosistemov (hitrost pretoka vode, kvaliteta voda, popisi rastlinstva in živalstva …),
 • nabiranje vzorcev in izvajanje kemijskih poskusov,
 • izdelava čistilnih ali filtrirnih naprav,
 • grafični prikaz življenja potoka od izvira do izliva, prikaz življenja skozi čas, pogled pod vodno površino,
 • organiziranje ali udeležba akcij: čistilne akcije, prenašanje dvoživk čez cesto, odstranjevanje invazivk, sajenje dreves,
 • prikaz stanja pred in po posegu (s fotografijami, stripom, časopisom, filmčkom), izdelate kaj iz nabranega materiala na čistilni akciji,
 • spoznate poklice povezane z varovanjem in uporabo voda,
 • pregledate objave v lokalnem časopisju.

 

Drugi cilj je namenjen tistim, ki ne želite oz. ne morete raziskovati v naravi. Vam priporočamo, da si izdelate svoje naravne/neokrnjene vodne ekosisteme oziroma takšne, kot si jih želite, da bi bili. Možnosti je več:

 • naredite model ali maketo iz naravnih materialov (glina, zemlja, palice, kamenčki)
 • narišite risbe ali naredite kolaž (na plakat, risalni list)
 • izrazite se s fotografijami
 • napišite in predstavite pesem, igrico, skeč
 • pripravite stand-up dogodek
 • lahko kombinirate različne tehnike in pristope

Na delavnici je bilo posredovano gradivo, ki si ga lahko ogledate:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL