Odgovorno s hrano

ZBORNIK "ZGODNJE NARAVOSLOVJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ"

Dodano: 2012-04-18 11:38:15
Razpis za objavo rezultatov projektov "Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj" za šolsko leto 2011/12

Koordinatorje vrtec in prve triade osnovnih šol obveščamo, da bomo tudi tokrat objavili rezultate projektov »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj« v zborniku zbranih projektnih rezultatov, in sicer v elektronski obliki na spletni strani ekošole.

Vabimo vas, da nam do 30. maja 2012 pošljete  rezultate projektov  »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj« na elektronski  info@ekosola.si

Objavljene vsebine obeh zbornikov 2009 in 2010  si lahko ogledate na spletni strani ekošole na povezavi:
 

ZBORNIK 2009
ZBORNIK 2010
ZBORNIK 2011

 Prispevki za objavo bodo objavljeni pod naslednjimi pogoji:
- da ne presegajo štirih strani formata A4
- da so strokovno pregledani in lektorirani
- vsebina naj je pisana v naslednjem zaporedju:

  • POVZETEK
  • KLJUČNE BESEDE
  • ABSTRACT
  • KEYWORDS
  • UVOD
  • METODE
  • DISKUSIJA
  • ZAKLJUČEK
  • LITERATURA

 

Slike, sheme, preglednice ali grafi naj bodo vključeni v besedilo smiselno, kamor sodijo, in to znotraj določenega obsega. Fotografije pošljite posebej v jpg obliki.

V primeru, da boste vključili v zbornik slike otrok, vas prosimo, da nam posredujete izpolnjene izjave staršev, da dovoljujejo javno objavo na spletni strani ekošole.

 Za nasvete in strokovno pomoč se obrnite  na koordinatorja za vrtce Daneta Kataliniča, na naslov: dane.katalinic@gmail.com

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL