Odgovorno s hrano

OKOLJSKI DAN NA SEJMU INTERNAUTICA

Dodano: 2012-07-13 11:53:29
V soboto 12. maja je Društvo DOVES FEE- Slovenia organiziral okoljski dan, ki so ga na poseben način obeležile tudi ekošole.

Učenke, učenci in mentorice  ekošol  -  OŠ Dušana Bordona Semedela, OŠ Elvire Vatovec Prade in OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige so se na stojnicah predstavili z  okoljskimi dejavnostmi, ki so jih v letošnjem letu izvajali v okviru programa Ekošola.

V kulturnem programu pred podelitvijo modrih zastav so zaplesale  učenke skupine  PINK POWERS iz OŠ Elvire Vatovec Prade. Ekohimno OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige z naslovom  »Zemlja kliče na pomoč« sta zapeli Sara in Christal.

OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige so na stojnici predstavili ekološko kmetijstvo Istre, kjer so prikazali rezultate raziskave - v Slovenski Istri prevladuje rastlinska ekološka pridelava, največji delež predstavlja oljkarstvo, sledita mešana usmerjenost, vinogradništvo. Ekoloških kmetij, ki bi gojile zelenjavo, je izredno malo. Naslov predstavitve na stojnici je bil »Jejmo sezonsko, lokalno in ekološko hrano. OŠ Dušana Bordona so se predstavili z eko zdravilnimi izdelki, od naslovom »Eko zdravje eko čisto okolje«. Da so pravi ekošolarji pa so dokazali  tudi  učenci OŠ Elvire Vatovec Prade. Prikazali so, kako so ekološko ozaveščeni.

Med obiskovalci sejma Internautica so učenke in učenci izvedli anketo o navadah potrošnikov in poznavanju modre zastave. Ankretirali so 90 udeležencev, ki so odgovarjali na 14 zastavljenih vprašanjih. Med vprašanji, na katere so morali odgovoriti je bilo vprašanje ali vedo kaj pomeni modra zastava. Malo manj kot polovica jih je odgovorila pritrdilno, da je to znak za urejenost kopališča in marine.

Kopališče, na katerem vihra modra zastava,  pomeni, da ste na okolju prijaznem in zelo urejenem kopališču. Modra zastava je namreč okoljski znak in priznanje, ki ga vsako leto znova pridobijo samo tista kopališča in marine, ki upoštevajo skrb za okolje in skrb za kopalce. Na teh kopališčih dajejo posebno pozornost rednemu preverjanju kakovosti kopalne vode, zagotavljanju čistoče, prisotnosti reševalcev iz vode, skrbi za kopalce s posebnimi potrebami ter ozaveščanju gostov o varovanju naravnega okolja.

Modra zastava v naravnem kopališču lahko plapola le eno leto. V primeru, da se pojavijo pomanjkljivosti, in jih odgovorni na kopališču ne odpravijo, lahko modro zastavo izgubijo. Na nepravilnosti lahko opozorite tudi obiskovalci in o tem obvestijo Društvo DOVES – FEE SLOVENIA: info@drustvo-doves.si.

Modre zastave za leto 2012/13 plapolajo v naslednjih kopališčih: Terme Krka Strunjan, Meduza v Portorožu, Salinera Strunjan, Simonov zaliv Izola, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič, Centralna plaža Okolje Portorož, Šobčev bajer, Grajsko kopališče na Bledu in dve v marinah: Marina Portorož in Marina Porting v Izoli. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL