Odgovorno s hrano

NA MEDNARODNEM NATEČAJU OKOLJE IN INOVACIJA BO SLOVENIJO ZASTOPALA OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

Dodano: 2013-09-04 09:33:05
Zaključil se je projekt Okolje in inovacija na temo zmanjševanja količin odpadkov. Pri iskanju inovativnih rešitev so se najbolj izkazali učenci iz Preserij pri Radomljah.

Kompostnik kot didaktični pripomoček. Izdelali so kompostnik iz odpadnih materialov na lastni pogon. S tem projektom bodo kot predstavniki Slovenije skušali prepričati tudi mednarodno žirijo.

Projekt Okolje in inovacija je namenjen spodbujanju sodelovanja med šolami, lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi v lokalni skupnosti, da razvijajo praktične in inovativne rešitve, s katerimi rešujejo okoljske probleme ter prispevajo k okoljski vzgoji. Od leta  2005 ga izvajata program Ekošola preko svoje mednarodne mreže in Toyotin sklad za Evropo, v Sloveniji Toyota Adria d.o.o. Dveletni cikel mednarodnega projekta je tokrat potekal v Sloveniji, Latviji, Turčiji in na Danskem. Letos je svoje inovativne predloge pripravilo šest ustanov. Na drugo mesto je žirija uvrstila projekt OŠ Zadobrova Ljubljana, na tretje pa OŠ Janka Glazerja Ruše.

Na prvouvrščeni OŠ Preserje pri Radomljah so si zastavili nalogo, da s postavitvijo naravoslovne učilnice na prostem z vrtom, cvetlično gredico in kompostnikom zmanjšajo strošek odvoza bioloških oziroma kuhinjskih odpadkov. Ker na šoli sploh še niso kompostirali, so se problema lotili celovito in iskali različne rešitve. Ker niso želeli klasičnega kompostnika, so se odločili za uporabo izotermičnega kompostnika, ki omogoča predelavo vseh kuhinjskih odpadkov, listja in trave, uporaben je tako za stanovanja kot kompostiranje na vrtu, deluje v vseh letnih časih, poleg tega pa pridela kompost v šestih do desetih tednih. S tem so uresničili prvi cilj: zmanjšali strošek odvoza bioloških oziroma kuhinjskih odpadkov in pridobili kompost za uporabo na vrtu in lončnicah. V drugem delu pa so projekt nadgradili: na osnovi opazovanja in delovanja izotermičnega kompostnika so zasnovali lasten kompostnik in pogonski mehanizem za njegovo delovanje iz večinoma odpadnih materialov. Ker so poskrbeli za samooskrbo s sončno energijo, se kompostnik obrača tudi med počitnicami, ko nihče ne skrbi za kompostiranje. V projektu je sodelovalo 400 učencev, pri načrtovanju in izvajanju jim je poleg učiteljev pomagala vrsta strokovnjakov iz podjetij v lokalnem okolju.

V drugouvrščeni OŠ Zadobrova so s projektom nadgradili obstoječi sistem ravnanja z odpadki. Postavili so si nove izzive: da bi zmanjšali količino odpaden embalaže pri malici, zmanjšali uporabo plastičnih vrečk v šoli in med staši otrok, zmanjšali količino uporabe papirnatih brisač, s tem pa tudi mešanih komunalnih odpadkov. Poleg tega so med starši želeli spodbuditi razmislek o tem, v kakšni embalaži kupijo izdelek. V projektu je sodelovalo kar 420 učencev, vsi učitelji na šoli, tehnično osebje, starši, zunanje organizacije in podjetja, društva in prodajni centri. Učenci so izdelali družabne igre na temo ločevanja odpadkov, računalniško igrico o sortiranju odpadkov ter narisali maskoto za označevanje zabojnika za embalažo. Starši so zašili 220 vrečk iz blaga. Organizirali so razstavo izdelkov v enem izmed Toyotinih centrov.

V OŠ Janka Glazerja Ruše, kjer so se uvrstili na tretje mesto, so si za izziv postavili ogrevanje iz odpadkov. Iz odpadnih materialov, ki bi sicer končali na odlagališču, je mogoče izdelati pelete za ogrevanje domov. V njihovem kraju je sicer nekaj obratov, ki izdelujejo brikete iz žagovine kot stranskega produkta, a jih nihče ne predela v t. i. »kurilno maso«. Zato so najprej svoj trud usmerili v pridobivanje sredstev za nakup predelovalnega stroja ter zbiranje materiala za predelavo. Po nakupu so stroj testirali in ugotavljali, kako ga je mogoče še izboljšati. Gospodinjstva in podjetja v lokalnem okolju spodbujajo, da bi odpadni material oddajali za pridobivanje mase za ogrevanje.

Vse šole so projekt izvajale od začetka do konca šolskega leta. Slavnostni zaključek projekta  je potekal v prodajnem salonu AC Lovše Domžale. Zmagovalne šole so  prejele priznanja in donacije. Zmagovalna šola Preserje pri Radomljah 1250 evrov donacije , drugouvrščena OŠ Zadobrova 1000 evrov in tretjeuvršena OŠ Janka Glazerja Ruše 750 evrov donacije.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL