Odgovorno s hrano

OŠ DOMŽALE GOSTILA KOORDINATORJE LOKALNIH EKOŠOL IN EKOVRTCEV

Dodano: 2012-07-02 10:45:54
Prvo srečanje je potekalo na OŠ Domžale, kjer so koordinatorji ekošol in ekovrtcev predstavili primere dobrih praks. Srečanja so se udeležili predstavnici Slovenske filantropije in predstavnica podjetja Prodnik

Srečanje je bilo namenjeno poglabljanju poznanstev in predstavitvi primerov dobre prakse na okoljevarstvenem področju  v lokalnem okolju. Koordinatorji so predstavili projekte ekošol in ekovrtcev, ki so jih izvajali v letošnjem šolskem letu.

Koordinatorji in vodje projektov so predstavili usmeritve posameznih ekošol, ekovrtcev in vrtcev, ki dokazujejo, da so zelo aktivni na okoljskem področju – vsi imajo šolske vrtove, tam pa kjer okolica ne omogoča, imajo lončke na okenskih policah, kjer so posadili semena in spremljali njihovo rast.

Nekateri so z vrtom šele pričeli, na  drugih šolah pa se lahko pohvalijo z bogatim pridelkom. Ekošole, ki so v program vključene že dvanajst let (OŠ Marije Vere Kamnik) imajo eko šolsko skupnost, kjer se učenci srečujejo pred razredno uro in se pogovarjajo o problemih, ki nastajajo med vmesnimi srečanji. Kot detektivi namreč stalno opazujejo, da se odpadki pravilno ločujejo  in da je šola in okolica urejena.

Na OŠ  Roje, ki imajo svoj ekovrt kot učilnico na prostem in ima vsak razred svojo gredico, za katero vzorno skrbijo.

Kot dober primer  povezovanja na lokalnem nivoju je bil izpostavljen koncept Biodan, ki ga organizira Občina Domžale v sodelovanju z Zvezo ekoloških kmetov.  Poteka v  Češminovem parku v Domžalah, kamor so vabljene tudi vse ekošole in ekovrtci v občini, da predstavijo delovanje na okoljevarstvenem področju: pridelke ekovrtov, ekoizdelke učencev, plakate, projekte....

Biodan bo letos potekal že tretjič in sicer je predviden termin  sobota, 29. septembra 2012. Lokalne ekošole bodo tako poskušale delovati usklajeno in predstaviti svoje delo. V bodoče bi si želeli organizirati tudi posebno tržnico ekošol, kjer bi se zbrale vse lokalne ekošole in ekovrtci in pripravili ekodan na občinskem (oz. medobčinskem) nivoju.


Predstavnica podjetja Prodnik je predstavila sodelovanje s šolami v domžalski občini ter izrazila željo po sodelovanju na biodnevu s predstavitvijo projekta Greenijeve zapovedi.
Udeleženci so bili veseli srečanja in poglabljanja poznanstev in izmenjave praktičnih izkušenj.

Naslednje podobno srečanje na lokalni ravni bo organizirano na OŠ Dragomelj.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL