Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 - OŠ/SŠ/CŠOD

Dodano: 2013-09-12 16:22:24
Mednarodni program Ekošola tudi v šolskem letu 2012/13 razvija kakovostne vsebine in projekte skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Metodologija sedmih korakov je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu http://ekosola.si/sedem-korakov/.

V šolskem letu 2011/12 je bil največji poudarek namenjen drugemu koraku - okoljskemu pregledu, ki je ocena notranjskega in zunanjega vpliva ustanove na okolje. Okoljski pregled ima ključni pomen za razumevanje trenutnih okoljskih razmer v ustanovi, njegovi rezultati pa so osnova za pripravo nadaljnjih okoljskih aktivnosti, ki jih ustanova opredeli v tretjemu koraku - ekoakcijskem načrtu.

Rezultati okoljskega pregleda pomagajo pri odločitvah, katere aktivnosti je potrebno izvesti, katera so tista področja, ki jih je potrebno izboljšati.

Za pridobitev oz. pridobitev zelene zastave v šolskem letu za OŠ/SŠ/CŠOD 2012/13 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

                               
1. EKOAKCIJSKI NAČRT

Rok za oddajo ekoakcijskeega načrta:
10.10.2012

Zaključek aktivnosti:
31.5.2013                                  

Pripraviti in izvesti ekoakcijski načrt - vsebine  povežite z učnim načrtom. Na podlagi opravljenega okoljskega pregleda, ki ste ga izvedli v šolskem letu 2011/12. Vsaka ustanova sama določi svoje aktivnosti in jih opredeli kot kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Kot pomoč pri izbiri aktivnosti smo vam pripravili šifrant aktivnosti (na osnovi okoljskega pregleda).
TEMATSKI SKLOPI:
Vodilni tematski sklopi ostajajo odpadki, energija in voda.
Drugi sklopi so: transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

Obvezno si izberete en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi celo šolsko leto z učenci, učitelji in ostalimi zaposlenimi na ustanovi.

2.  PROJEKTI

Izmed navednih projektov izberite vsaj tri. Projekti bodo vključeni v ekoakcijski načrt in naj se hkrati dopolnjujejo z učnim načrtom.
- ETZO (evropski teden zmanjševanja odpadkov;
- EKOKVIZ OŠ  (tema zdravje, energija, trajnostna mobilnost)
- EKOKVIZ SŠ (tekmovanje v ekoznanju na temo energija)
- EKO-PAKET (zbiranje odpadne embalaže)
- ALTERMED
- MLADI V SVETU ENERGIJA(trajnostni viri energije)
- KDOR VARČUJE - ZMAGUJE (poraba energije v šoli)
- BMW EKOREGATA (vodni sistemi v sodelovanju z WWF)
- OKOLJE IN INOVACIJA
(trajnostna mobilnost)
- MOJA REKA SI (ozaveščanje o pomenu slovenskih rek)
- ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove  -avtohtone vrste)
- LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS 
- PO KEKČEVIH STOPINJAH DO ZNANJA (obujanje Kekca)
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (literatura z ekološko tematiko)
- MLADI POROČEVALCI (poročanje o lokalnih okoljskih izzivih)
- VODNI DETEKTIV (spremljanje porabe vode v učilnicah)

3. OZAVEŠČEVALNE   IN ZBIRALNE AKCIJE

Izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju celotne ustanove, na primer:
- ZBIRANJE ODPADNIH TONERJEV, KARTUŠ IN TRAKOV
- ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
  TER ODPADNIH BATERIJ

- ZBIRANJE PAPIRJA

4.
PRISTOJBINA 2012/13
 Poravnana pristojbina 2012/13
   
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL