Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 - VRTCI

Dodano: 2012-09-07 08:35:10
Mednarodni program Ekošola tudi v šolskem letu 2012/13 za vrtce razvija kakovostne vsebine in projekte skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Za pridobitev oz. pridobitev zelene zastave za VRTCE v šolskem letu 2012/13 je potrebno izvesti najmanj en tematski sklop iz ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA:
1. VODNI VIRI MOJEGA KRAJA
2. VODA VREDNOTA ŽIVEGA SVETA

3. ČEBELE NAŠ ZAVEZNIK
4. EKOIZDELEK ZA PTIČJE KRMILNICE
5. EKOOPAZOVALNI DNEVNIK MOJE DREVO
6. ČAJI IZ NAŠEGA ZELIŠČNEGA VRTA
7. MI IN KLOPI

Sodelovati v dveh tematskih sklopih, ki sta obvezna in sicer:

ODPADKI Poudarek je na navajanju ločevanja odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov, odlaganju odpadkov na ekološke otoke, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah... Vrste zbiranja odpadkov na temo projektnega sklopa določi vrtec sam.
VODA Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike vačrevanja z vodo. Temo projektnega sklopa določi vrtec sam.
ENERGIJA    Vse aktivnosti je potrebno usmeriti k ozaveščanju varčevanja z energijo. Vrtec določi s programom aktivnosti in oblike varčevanja z energijo. Temo projektnega sklopa določi vrtec sam.

PROJEKTI - potrebno je sodelovati v enem od naslednjih projektov:

- ETZO (evropski teden zmanjševanja odpadkov; ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov)
- EKO-PAKET (zbiranje odpadne embalaže s poudarkom na kartonski embalaži za mleko in sokove)
- ALTERMED (predstavitev na sejmu v Celju na temo ekološko
  pridelana hrana v lokalnem okolju)
- MOJA REKA SI (ozaveščanje o pomenu slovenskih rek in drugih voda)
- ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove z semeni slovenskih avtohtonih vrst )
- LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS  (likovno ustvarjanje na temo zimskih motivov)
- PO KEKČEVIH STOPINJAH DO ZNANJA (obujanje Kekca in njegovih prijateljev)
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko)
- DAN DRUŽENJA IN GIBANJA TREH GENERACIJ

PRISTOJBINA 2012/13 - poravnana pristojbina 2012/13

IZVESTI OKOLJSKI PREGLED (maj 2014) -vsebuje dvet tematskih sklopov - ravnanje z odpadki, energija, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okoli vrtca, biotska raznovrstnost, ohranja našega sveta, splošno).

ROK ODDAJE programa dela za vrtce: 30.10.2012

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL