Odgovorno s hrano

KDO BO NAJBOLJŠI EKO-DIJAK?

Dodano: 2012-12-21 14:58:37
Letošnje tekmovanje "Ekokviz za srednje šole" bo še posebej zanimivo, saj bodo dijaki spoznavali, kako se prenaša električna energija, kdo oddaja in kdo prevzema električno energijo.

V šolskem letu 2012/2013 bomo že desetič pripravili Ekokviz za srednje šole. Vsako leto znova želimo v dijakih spodbuditi radovednost za okolje in sodelovanje v Ekokvizu. Letošnje tekmovanje bo še posebej zanimivo, saj bo državno tekmovanje potekalo pod okriljem generalnega sponzorja – družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega omrežja Republike Slovenije. Slednji skrbi  za varen, kvaliteten in zanesljiv prenos električne energije po vsej Sloveniji in čez meje. Obenem pa je njihova glavna dejavnost, poslanstvo prav varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike Slovenije (EES).

»Brez električne energije naš svet udobja ne obstaja.  Vsak trenutek lahko z električno energijo uresničimo svoje potrebe in želje. Vsak trenutek lahko živimo po svoje«. Letošnja novost Ekokviza je, da smo izbrali samo eno temo, z naslovom ENERGIJA. V temi bomo obravnavali elektroenergetski sistem Republike Slovenije. Spoznali bomo, kako se prenaša električna energija po prenosnem omrežju, kdo oddaja in kdo prevzema električno energijo in kako potekajo mednarodne čezmejne povezave z električno energijo. Naučili se bomo tudi, kako elektrika pripotuje do naših domov, koliko elektrike porabite, kakšne so možnosti uporabe alternativnih virov ter novosti in izboljšave na področju oskrbe  z električno energijo.

Tekmovanje v ekoznanju je posamično tekmovanje, ki se izvede na treh nivojih izobraževanja. V treh kategorijah tekmujejo med seboj dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI in PTI) ter dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.

Gradivo za Ekokviz za srednje šole 2012/2013 bo dostopno na spletu v prvih dneh januarja. Dijaki bodo tako imeli čas za priprave do 7. februarja 2013, ko je predvideno šolsko tekmovanje.

Najboljši trije dijaki s posameznega nivoja izobraževanja se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo 26. marca 2013 na Gimnaziji Kočevje

 Ali veste:

  • Da se elektroenergetski sistem (EES) RS vodi iz Republiškega centra vodenja EES?
  • Da prenosno elektroenergetsko omrežje RS vedno deluje in utripa z izmenično frekvenco 50 Hz?
  • Da dolžina vseh daljnovodov v prenosnem energetskem omrežju RS znaša več kot 2600 km, kar pomeni, da bi lahko z električno energijo neposredno povezali Slovenijo in Islandijo?

Vse to in še več boste izvedeli, če se odločite za  sodelovanje v letošnjem Ekokvizu. Vabimo vas, da se tudi vaši dijaki pridružijo letošnjim tekmovalcem na Ekokvizu za srednje šole 2012/2013.

Vsi sodelujoči dijaki prejmejo priznanja, najboljši trije dijaki posameznega nivoja izobraževanja (SPI, SSI in PTI, strokovne in splošne gimnazije) pa prejmejo tudi praktične nagrade. Če ste se odločili sodelovati na tekmovanju, nam v odgovoru na to sporočilo odgovorite, DA ŽELITE SODELOVATI v Ekokvizu za srednje šole in napišite ime in priimek mentorja ter njegov elektronski naslov.

                        Vljudno vabljeni k tekmovanju za najboljšega eko-dijaka.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL