Odgovorno s hrano

RAZPIS ZA TEKMOVANJE V EKOZNANJU - EKOKVIZ 2012/13 ZA SREDNJE ŠOLE

Dodano: 2013-03-01 07:58:16
Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju. Kot pripravo na tekmovanje smo pripravili učno gradivo na temo ENERGIJA. Objavljamo prvi del gradiva, ki je sestavljen iz dveh sklopov - Z ENERGIJO ZA VIZIJO in ENERGIJSKA FANTASTIKA.

Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš.
Latinski pregovor
 

Energija je sila, ki omogoča delovanje stvari. Poznamo različne vire energije, na primer veter, ki napenja jadra na barki ali gorivo v avtomobilskem rezervoarju. Tudi naše mišice vsebujejo energijo, s pomočjo katere se gibljemo. Vse, kar počnemo, zahteva energijo. Odkar smo zjutraj vstali, smo porabili različne oblike energije. Ko smo se zbudili, smo verjetno prižgali luč in porabili energijo, da smo vstali s postelje, v sobi, ki je ogrevana ali hlajena s pomočjo energije. Po umivanju z vodo, ki potrebuje energijo, da se segreje, smo pojedli zajtrk, ki nas je preskrbel z energijo, da smo se lahko odpravili na delo, v šolo ali na izlet.
Vsak dan porabimo ogromne količine energije. Ker število ljudi na svetu narašča, se porablja vedno več energije, čeprav se zaloge nekaterih glavnih virov energije manjšajo. Poleg tega pa uporaba teh virov povzroča onesnaženje, ki škoduje svetu okoli nas. Zato je pomembno, da se vsak od nas nauči skrbno uporabljati energijo in je ne troši po nepotrebnem.

RAZPIS TEKMOVANJA V EKOZNANJU 2012/13

Srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem želimo predstaviti, da  brez električne energije naš svet udobja ne obstaja.  Vsak trenutek lahko z električno energijo uresničimo svoje potrebe in želje. Vsak trenutek lahko živimo po svoje. Letošnja novost Ekokviza je, da smo izbrali samo eno temo, z naslovom ENERGIJA. Gradivo obravnava električno omrežje, kdo nas oskrbuje z električno energijo, kako elektrika pripotuje do naših domov, koliko elektrike porabite, kakšne so možnosti uporabe alternativnih virov, ter novosti in izboljšave na področju oskrbe  z električno energijo. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili nova znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju, oziroma v širšem okolju ponuja narava.

UČNO GRADIVO
Kot pripravo na tekmovanje smo vam pripravili učno gradivo na temo ENERGIJA, ki bo objavljena v dveh delih na spletni strani Ekošole. Prvi del gradiva (šolsko tekmovanje) je sestavljen iz dveh sklopov:
1. sklop - Z ENERGIJO ZA VIZIJO
2. sklop - ENERGIJSKA FANTASTIKA

Z ENERGIJO ZA VIZIJO - celotno gradivo za tekmovanje v ekokvizu za  SŠ 2012/13

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz izbrane teme. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo na Gimnaziji Kočevje. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.
Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

TERMINSKI PLAN

AKTIVNOST                                                    TERMIN                   OPOMBA                                    
gradivo za tekmovanje 14.1.2013 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 7.2.1013 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 4.2.2013 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 15.2.2013 po elektronski pošti na na naslov info@ekosola.si
državno tekmovanje 26.32013 Gimnazija Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje

Pravila sodelovanja in tekmovanja
Zapisnik šolskega tekmovanja, prijava tekmovalcev na državno tekmovanje in poimenski seznam dijakov z njihovimi dosežki
Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL