Odgovorno s hrano

Gregor Cerar novi nacionalni koordinator programa Ekošola kot način življenja

Dodano: 2010-11-17 11:07:37
Ekošolo bo vodil mag. Gregor Cerar, dosedanji vodja odnosov z javnostjo in okoljskih programov v družbi Coca-Cola HBC Slovenija.

  

Z včerajšnjim dnem je mesto nacionalnega koordinatorja programa Ekošola kot način življenja prevzel mag. Gregor Cerar, ki je doslej vodil odnose z javnostjo in okoljske programe v družbi Coca-Cola HBC Slovenija. Po njegovih besedah je program Ekošola kot način življenja eden najbolj prepoznanih programov okoljske vzgoje v Sloveniji, na kar z uspešnostjo izvedenih projektov  in širjenjem okoljske zavesti bistveno vplivajo prav koordinatorji na posameznih izobraževalnih ustanovah. Njihova vloga se bo še krepila, zato bo v prihodnje še bolj pomembno tesno sodelovanje in skupno načrtovanje projektov med mentorji in predstavniki Ekošole, pa tudi drugimi strokovnjaki.

 

Gregor Cerar ob prevzemu mesta nacionalnega koordinatorja pravi: »Vodenje Ekošole kot način življenja je velik izziv in odgovornost, saj se programu iz leta v leto pridružuje več izobraževalnih ustanov. Prav dosedanja rast mreže ustanov v Ekošoli pa obenem zahteva, da razmislimo, kako projekte v prihodnje vsebinsko obogatiti in nadgraditi,  kako projekte in ustanove povezovati, kako spodbujati in hkrati olajšati delo mentorjev, kako optimizirati organizacijske vidike delovanja, obenem pa postati stičišče znanja in izkušenj na področju okoljske vzgoje. Skrb za okolje namreč presega okoljsko vzgojo v izobraževalnih ustanovah – postati mora način razmišljanja in delovanja v našem vsakdanjem življenju.«

 

Po Cerarjevih besedah bo pri načrtovanju prihodnjih projektov pomembno pridobiti več povratnih informacij koordinatorjev in mentorjev po posameznih šolah, za kar obstoječa poročila o delu ne zadoščajo. Načrtuje uvajanje vprašalnikov, kjer bodo mentorji poleg vsebinskih predlogov o delu podali tudi oceno in svoj pogled na delo Ekošole. Eden izmed ciljev je tudi spodbujati mentorje k podajanju predlogov o povezovanju različnih projektov znotraj ene ustanove in med več ustanovami oziroma kako prenašati dobre prakse.

 

Novega nacionalnega koordinatorja programa Ekošola kot način življenja so včeraj popoldne izvolili na seji Upravnega odbora Društva DOVES, ki je edina nevladna okoljska organizacija v Sloveniji s pooblastilom Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje (FEE International) za izvajanje njihovih programov, kamor spada tudi Ekošola kot način življenja. Gregor Cerar je Upravni odbor DOVES-a prepričal predvsem s predlogom načrta prihodnjega razvoja Ekošole, ki predvideva določene spremembe pri organizaciji,  izvajanju programov, sodelovanju z ekokoordinatorji ter širjenju mreže ustanov v okviru Ekošole.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL