Odgovorno s hrano

MEDNARODNI NATEČAJ OKOLJE IN INOVACIJA 2013 - 2014

Dodano: 2013-02-12 13:07:05
Začenja se mednarodno tekmovanje Okolje in inovacija: zasnujte in prijavite inovativne rešitve za okolju prijazen transport!

Vabimo vas, da sodelujete v novem dveletnem ciklusu mednarodnega tekmovanja Okolje in inovacija, namenjeno izvedbi praktičnih in inovativnih rešitev za okoljske izzive.
Tekmovanje na nacionalni ravni poteka dve šolski leti in sicer v dveh delih: do 1. maja 2013 prijavite predlog projekta na vaši šoli. Najboljši predlogi, ki jih bo izbrala nacionalna komisija, bodo prejeli finančno podporo, da jih boste lahko izvedli v naslednjem šolskem letu 2013/14.

Skupna vrednost nagrad finančne podpore za izvedbo najboljših projektov v Sloveniji znaša 20.000 EUR. Tokratna tema je trajnostna mobilnost (transport) - učinkovita in enakopravna mobilnost, s katero čim bolj zmanjšujemo neželene učinke na okolje in življenje.

Okolje in inovacija je mednarodni projekt, v katerem šole na določeno temo pripravijo praktične in inovativne rešitve za obstoječe okoljske probleme. Tekmovanje organizira program Ekošola v sodelovanju z Mednarodno fundacijo za okoljsko izobraževanje (FEE International) in Skladom Toyota za Evropo. Vsak cikel tekmovanja traja dve šolski leti. V novem, petem ciklu, ki poteka v šolskih letih 2012/13 in 2013/14, smo ponovno prejeli povabilo za sodelovanje v programu Ekošola v Sloveniji, poleg tega pa tudi šole z Danske in iz Turčije. Najboljši predlogi projektov na nacionalni ravni bodo prejeli finančno podporo za izvedbo projeka, pomoč pa jim bodo nudili tudi Toyotini strokovnjaki iz lokalnega okolja. Najboljši nacionalni projekt bo zastopal Slovenijo na mednarodni ravni. Skupna vrednost nagrad za peti cikel tekmovanja v Sloveniji znaša 20.000 EUR. V prejšnjem ciklu je tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni zmagal slovenski projekt; zmagovalna šola je z donacijo in nagradami prejela skupaj kar 8.750 EUR.

Kako in kdaj se lahko prijavite?

1. maj 2013

PRIJAVA PREDLOGOV PROJEKTOV na spletno mesto http://www.eco-schools-toyota.org
31. maj 2014 IZVEDBA PROJEKTA IN POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA

Več o razpisu projekta si preberete na mednarodno tekmovanje OKOLJE IN INOVACIJA

VABIMO VAS, DA ČIM PREJ ZASNUJETE PROJEKT IN GA PRAVOČASNO PRIJAVITE!

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL