Odgovorno s hrano

EUROPEAN SCHOOLS FOR CLEAN WATER (VODNI EKOSISTEMI - BMW EKO REGATA)

Dodano: 2013-03-20 08:58:16
Vabimo k sodelovanju pri mednarodnem projektu European Schools for clean water (nadaljevanje BMW eko regate). Raziskovalne vsebine so sladke vode, vodni ekosistemi in vodni odtis. Rok prijave 31. marec 2013.

Mladi ljudje so rešitev našega planeta, od nas pa je odvisno, kako jih bomo vodili proti boljšemu jutri. Nobena generacija do sedaj se ni soočala s takšnimi izzivi, kot se sooča današnja. Vi učitelji in profesorji ste njihov kompas. Usmerjate jih in spodbujate k iskanju rešitev in alternativ, ki bodo omogočile boljši ter bolj zdrav in bolj trajnosten svet. S projektom ''European Schools for clean water'' vas vabimo, da postanete del mednarodnega projekta, da z znanjem omogočite mladim, da naredijo nekaj za našo naravo. PRIJAVNICA

Projekt ''European Schools for clean water'' vodita mednarodna okoljevarstvena organizacija WWF Avstrija in Program Ekošola. Je pobuda, ki v šole vnaša koncepte in metodologijo za izobraževanje za trajnostni razvoj, v katerem so združene sociološke, ekonomske in ekološke znanosti. Med izvajanjem projekta bodo učenci in dijaki spoznali vrednost in vpliv voda in vodnih ekosistemov ter pomen vodnega odtisa. S tem bomo mladim generacijam približali pomembnost gospodarjenja z vodami in naravnimi viri.

Sladke vode in vodni ekosistemi so ključni za ohranjanje življenja, kot ga poznamo, in za življenje v prihodnosti. Redke so dejavnosti, ki niso na posreden ali neposreden način povezane z vodo. Nezavedno jo porabljamo pri vsakodnevni higieni, hrani in pijači, pri poljedelstvu, proizvodnji energije, predelavi prehrane in različnih proizvodov. Z nego vodnih ekosistemov negujemo naravno ravnovesje, ki nam in drugim živim organizmom omogoča preživetje.

Letošnji projekt ''European Schools for clean water'' tematsko nadaljuje lanski in predlanski projekt BMW eko regata. Letos je usmerjen v mednarodno okolje, zato v njem sodelujejo učenci, dijaki in njihovi mentorji iz območja osmih evropskih držav (Slovenija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Romunija, Švica). Najboljši iz vsake države se bodo predstavili na zaključnem dogodku, ki bo 21. in 22. junija 2013 na Bledu.

Priložnost za šole in mentorje

Učitelji in šole imate veliko priložnost za sodelovanje pri mednarodnem projektu, ki bo spodbudil mlade k boljšemu razumevanju in cenjenju čistih voda.

Sodelujočim šolam bomo pripravili gradivo, s katerim si boste lahko pomagali pri raziskavah in iskanju rešitev. Želimo vas spodbuditi k aktivnostim v naravi in terenskemu raziskovanju. Vabimo vas, da se lotite projektov kot so trajnostni turizem, upravljanje z vodami, renaturacije rek, čistilne akcije rek in jezer, podrobne analize vode in njihov širši vpliv na okolico.

Šolam, ki boste sodelovale v projektu ''European Schools for clean water'', ponujamo sodelovanje v mednarodnem projektu, pri katerem vam omogočamo vzpostavitev kontaktov in mednarodno povezovanje s šolami iz evropskih držav ter prepoznavnost v veliki evropski družini šol, ki z vodami ravnajo trajnostno in odgovorno. Zmagovalni projekti iz Slovenije se bodo predstavili na BMW Diplomatic and Business Regatta 21. in 22. junija 2013 na Bledu.

Zakaj vode…? Vsebina projekta

Sladke vode je zelo malo. Le 2,5 % vse vode na našem planetu je sladke in še velik del te je shranjen v ledenih pokrovih goratih predelov, Arktike in Antarktike. Velik delež je skrit v tleh in za to je manj kot 1 % vse vode dostopne ljudem za pitje.

Vodni ekosistemi so neločljivo povezani z globalnim kroženjem vode, uravnavanjem klimatskih in vremenskih pojavov, zelo so pomembni pri oblikovanju in ohranjevanju naravne in kulturne krajine, zagotavljajo kvaliteto pitne vode in hrane, ponujajo kraj za rekreacijo in so pogosto osnova za kmetovanje. V preteklosti so vplivali na človeško zgodovino, danes pa igrajo pomembno vlogo kot naravne čistilne naprave in nepogrešljiv vir surovin in zdravil. Vodni ekosistemi so vroče točke biodiverzitete, trajni ali začasni življenjski prostor ogromnega števila redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Vodni odtis je kazalnik posredne in neposredne porabe sladke vode. Prikazuje prostornino sladke vode, ki jo neposredno ali posredno uporabimo za proizvodnjo dobrin in različne storitve. Vodni odtis merimo v kubičnih metrih na leto in lahko močno niha med državami, med regijami znotraj držav, med letnimi časi, leti itd. Vodni odtis je zelo uporabno orodje za identifikacijo porabe vode v naših domovih, podjetjih, lokalnem okolju, kmetijstvu in pri drugih vsakodnevnih aktivnostih. Z njegovo pomočjo lahko spreminjamo obstoječe procese, nižamo svoje stroške in razvijamo navade za boljšo prihodnost.

Več o projektu

  • Šole se na projekt prijavijo s prijavnico, ki je del tega vabila, do 31. marca 2013. Pošljete lahko elektronsko prijavo (zaželeno) na urska.galien@ekosola.si ali po navadni pošti na naslov Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš.
  • Šole pripravijo projekt, ki je povezan s sladkimi vodami in ga povežejo z načeli trajnostnega razvoja: raziskujejo vode v svojem lokalnem okolju (fizikalne, kemijske, biološke analize) in širši okolici, raziščejo izboljšave v lokalnem ali nacionalnem turizmu, raziščejo reke in njihovo upravljanje, upravljanje s pitno vodo in kmetijstvom, organizirajo čistilno akcijo v vodnih ekosistemih, sadijo drevesa itd. Raziskujejo lahko tudi svoj osebni vodni odtis ali odtis drugih ciljnih skupin in naredijo načrt, kako ga zmanjšati.
  • Zaradi izredno kratkega časa lahko projektu ''European Schools for clean water'' priključite programe, projekte, module in druge že obstoječe aktivnosti, ki se ukvarjajo s sladkimi vodami. Vsa obstoječa dela le nadgradite, da bodo ustrezali trajnostnim načelom (oglejte si UNESCO-va načela za trajnostni razvoj unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139369e.pdf).
  • V maju boste prejeli obrazec, ki bo definiral obliko in vsebino končnega poročila, ki ga boste do 31. maja 2013 poslali vodji projekta pri programu Ekošola Urški Galien.
  • Če se boste s svojim projektom uvrstili na zaključni dogodek na Bledu v juniju 2013, boste svoje posterje, video posnetke, fotografije, modele in eksperimente lahko nadgradili in pripravili v angleščini.
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL