Odgovorno s hrano

REGIJSKO SREČANJE KOORDINATORJEV OŠ DOLENJSKE IN POSAVSKE REGIJE

Dodano: 2013-09-25 19:06:12
V GEN Energiji je v sredo, 3. aprila 2013 potekalo regijsko srečanje ekokoordinatorjev OŠ Dolenjske in Posavske regije.

Srečanja se je udeležilo 26 ekokoordinatorjev iz 21 OŠ  (Artiče, Blanca, Boštanj, Bršljin, Dobova in POŠ Kapele, dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Drska, Grm, Julija Dalmatina Krško, Koprivnica, Leskovec pri Krškem in POŠ Veliki Podlog, Milana Majcna Šentjanž, Raka, Sava Kladnika Sevnica, XIV. divizije Senovo, Stopiče, Krmelj, Trebnje in POŠ Dobrnič ter Tržišče).

V prvem delu srečanja je koordinator za OŠ Tomaž Pajnič predstavil kratek pregled dela v šolskem letu 2012/13 z analizo ekoakcijskih načrtov in predstavitev poročila za šolsko leto 2012/13. Težave s semaforji so se pojavljale predvsem tam, kjer so koordinatorji izpolnili program dela, vendar niso poslali v pregled, izbrali  projekte, vendar niso vpisali aktivnosti, niso bili pozorni pri izbiri ozaveščevalne in zbiralne akcije, ter spregledali, da je potrebno izpolniti vse tri sklope.

Največkrat so bili izbrani projekti - Ekobranje za ekoživljenje, sledi jim Likovni natečaj prednovoletni čas, Ekokviz za OŠ in Šolska VRTilnica. Med največjim številom izvedenih projektov izstopajo OŠ Zadobrova (62), Lava (35), Košana (30), Ivana Babiča – Jagra Marezige in OŠ Bršljin (29).

Poročilo za šolsko leto 2012/13 bo potekalo izključno preko ekoaplikacije in sicer bo potrebno dopisati podatke, ki v ekoakcijskem načrtu niso bili vpisani (kratek opis aktivnosti, ime in priimek vodja projekta, število sodelujočih učiteljev in učencev, rezultati ter pozitivne oz. negativne izkušnje pri projektih).

Kriteriji za ohranitev oz. pridobitev zelene zastave so izpolnjen ekoakcijski načrt, poročilo o delu oddano do 14. junija 2013 in plačana pristojbina za tekoče šolsko leto.

V  nadaljevanju je potekala delavnica "Iskanje inovativnih izobraževalnih in tehnoloških orodij za   učinkovito rabo energije", ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

Sledili so predstavljeni primeri in priporočila uresničevanja 4. koraka: NADZOR IN OCENJEVANJE. Na kakšen način se ugotavljajo uspešno doseženi cilji, ki so opredeljeni v načrtu dela, kako nadzorovati in meriti svoj napredek. 5.korak: DELO PO UČNEM NAČRTU, kar pomeni, da se okoljsko izobraževanje vključi v vsa področja učnega načrta, v vsak predmet, ki ga bogatijo učne izkušnje.

V letošnjem šolskem letu je uvedena novost PRIMERI DOBRE PRAKSE. V mesecu aprilu bo objavljen razpis za primere dobrih praks. Najboljši bodo predstavljeni na mednarodni konferenci ekookordinatorjev jeseni.

DELAVNICA
Aktivnosti/projekti na katere so koordinatorji ponosni v svoji ustanovi in aktivnosti/projekti na katere niso ponosni. Objavljamo negativne aktivnosti, ki so jih koordinatorji v okviru delavnice izpostavili in predlogi rešitev.

EKOKVIZ - neuspešno motiviranje  dovolj učencev. Pripraviti je potrebno plan dejavnosti pred izvedbo projekta.

LOČEVANJE ODPADKOV - proces, ki traja in traja. Pri učencih ni vidnejših trajnejših rezultatov. Niso še samostojni pri ločevanju;
Učenci ločujejo samo takrat, ko jih učitelji opozorimo; straši ne spodbujajo oz. se jim ne zdi pomembno (odnos od doma se prinaša v šolo) - žal ne v obratno smer;

 Poizkusite z:
- uvedbo zelenih straž, najprej v razredu, kasneje po triadi
- nagradna igra
- obvezno je potrebno pridobiti vodstvo šole, ki "vpliva" tudi na ostalo tehnično osebje;
-predstavitev prihrankov v smislu denarja (plačevanja le za mešane odpadke)

Na začetku leta je potrebno jasno povedati, da se dopadki ločujejo. Potrebno je biti zelo dosledno in sproti opozarjati.

SPLETNA STRAN  - kdo jo bo urejal? Spletna stran šole ima skrbnika, ki ima preveč "drugih nalog". Premalo časa in premalo interesa.

Potrebno je vztrajati, utemeljiti potrebo po tem ali pa zamenjati skrbnika.

Razdeliti naloge - določiti vodje.

ZMANJŠEVANJE UPORABE TETRAPAKOV (sok, mleko pri malici; pravijo, da je cenejši nakup tetrapakov kot da sami stiskajo sok).

Preverite ali je to res in poskusite najti cenejšega ponudnika za nakup večjih količin.

Prikaz količin vsakodnevnega dopadka tetrapakov; vsakoletnega odpadka (količine) za šolo in svet oz. okolje. Kaj ta količina odpadkov pomeni za prihodnost. Denar ni vse!
Potrebno je vztrajati, da se to odpravi.

SLABŠA PODPORA UČITELJEV 3. triade - projekti in aktivnosti jemljejo kot dodatno delo.
Težko pritegnejo k sodelovanju učence in učitelje predmetne stopnje.

Za delo navdušite/motivirajte otroke/učence - zagotovo vam bo uspelo. Aktivnosti lahko izvedejo pri pouku oz. izberite le nekaj pridnih učencev, da to naredijo pri dodatni uri.
Mogoče v ekotim pritegnite "motivatorja" s predmetne stopnje; pogosto sodelujejo učitelji naravoslovja. Predstavite jim zanimive projekte, ki se lahko oz. nujno vključijo v učni načrt.
Spodbuditi jih tako, da prve tri ekipe (razredi) dobijo nekaj denarja (pri papriju se da).
EKOKOTIČEK - premalo zainteresiranosti za urejanje. Pri nas tablo urejamo v sklopu eko krožka. Tematiko izbiramo iz aktualnega dogajanja na mesec in pol.
VRT, ki ga moramo urediti (plan ob dnevu srečanja 3. generacij) Fotografiranje gredic in tekmovanje med razredi.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL