Odgovorno s hrano

4. SREČANJE EKOKOORDINATORJEV SREDNJIH ŠOL

Dodano: 2013-09-25 18:51:25
5. aprila 2013 je v GEN Energiji potekalo 4. srečanje ekokoordinatorjev srednjih šol, ki so si po zaključku srečanja ogledi JEK.

5. aprila 2013 je GEN Energija gostila koordinatorje srednjih šol. Srečanja se je udeležilo šestnajst predstavnikov iz  desetih SŠ  (Prva gimnazija Maribor, Srednja frizerska šola Ljubljana, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, Dijaški dom Drava, Gimnazija Ledina, Gimnazija Kočevje, ŠC PET, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik).
V prvem delu srečanja je koordinator za SŠ Tomaž Pajnič predstavil kratek pregled dela v šolskem letu 2012/13 z analizo ekoakcijskih načrtov in predstavitev poročila za šolsko leto 2012/13. Težave s semaforji so se pojavljali predvsem tam, kjer koordinatorji izpolnili, vendar niso poslali v pregled, izbrali so projekte, vendar niso izpolniti polja, ki so opredeljena v nadaljevanju, niso bili pozorni pri izbiri ozaveščevalne in zbiralne akcije, ter spregledali, da je potrebno izpolniti vse tri sklope.

Najštevilčnejši projekti, ki so bili izbrani so: Ekokviz za SŠ, sledi jim Likovni natečaj prednovoletni čas, Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) in Moja reka si. Med največjim številom izvedenih projektov izstopajo Dijaški dom Drava (35), Srednja šola Zagorje (27), Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (15), Ekonomska šola Celje (14) in Gimnazija Litija (13). Zanimivi naslovi zbiralnih in ozaveščevalnih akcij: Ekologija narave in trajnostna kultura bivanja, Eko ocenjevanje sob, Humanitarna akcija Kapljica življenja, Loči me, zate gre!, Mali koš za veliko baterij, Obisk dijakov na ekokmetiji, Svetovni dan živali, Svetovni ekološki dnevi in Zbiralna akcija tekstila.
Poročilo za šolsko leto 2012/13 se bo oddajalo izključno preko ekoaplikacije in sicer bo potrebno dopisati podatke, ki v ekoakcijskemu načrtu manjkajo (kratek opis aktivnosti, ime in priimek vodja projekta, število sodelujočih učiteljev in učencev, rezultati ter pozitivne oz. negativne izkušnje pri projektih.
Kriteriji za ohranitev oz. pridobitev zelene zastave so izpolnjen ekoakcijski načrt, poročilo o delu oddano do 14. junija 2013 in plačana pristojbina za tekoče šolsko leto.

V drugem delu je bila potekala delavnica ""Iskanje inovataivnih izobraževalnih in tehnoloških orodij za  učinkovito rabo energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

Sledili so primeri in priporočila uresničevanje 4. koraka: NADZOR IN OCENJEVANJE. Na kakšen način se ugotavljajo uspešno doseganje ciljev, ki so opredeljeni v načrtu delu, kako nadzorovati in meriti svoj napredek. 5.korak: DELO PO UČNEM NAČRTU, kar pomeni, da se okoljsko izobraževanje vključi v vsa področja učnega načrta, v vsak predmet, ki ga bogatijo učne izkušnje.
V letošnjem šolskem letu je uvedena novost PRIMERI DOBRE PRAKSE. V mesecu aprilu bo objavljen razpis za primere dobrih praks. Najbolši bodo predstavljeni na mednarodni konferenci ekookordinatorjev jeseni.

Aktivnost/projekti na katere so koordinatorji ponosni v svoji ustanovi in aktivnosti/projekte na katere niso ponosni. Objavljamo negativne aktivnosti, kjer so predlogi za uspešno izvedbo:

Ideja o združitvi ŠC v ekošolo (nekateri ravnatelji SŠ se ne strinjajo) Vsem ravnateljem predstavite pozitivne plati programa Ekošola

LOČEVANJE bioloških odpadkov od embalaže v jedilnici.

Čiščenje okolice šole - koordinacija z učiteljni ni najboljša.

Med glavnim odmorom naj bo dežurni učitelj v jedilnici, kjer  bo opozarjal dijake, da odpadki niso ustrezno ločeni – spodbuditi sodelavce, da dijake nadzirajo in jim pomagajo pri ločevanju.

Vključite dijake, ki so neobremenjeni z "odraslimi" problemi.

NEAKTIVNO sodelovanje sodelavcev na področju ekošole (premajhna motiviranost, premalo ozaveščeni učitelji). Pripraviti dobro predstavitev delovanja ekošole.
Govoriti o pozitivnih stvareh pri sodelovanju v projektih. Poiskati dobre pozitivne vsebine, ki so že narejene. Ni nujno, da je veliko projektov, naj bodo tisti, ki se jih izvaja kvalitetno in doselno izvedeni.
Vključite dijake, naj oni vodijo aktivnosti in "prevzgajajo"učitelje.
PRIHRANEK ENERGIJE - težave z računovodstvom, ker ni želi dati položnic na ogled.

Kljub temu, da se zelo trudimo prihraniti in privarčevati na stroških ogrevanja, nam to žal še ni uspelo.

Dijake in učence pozvati k manjši uporabi električne energije na šoli. Morda smo premalo ozaveščeni
Ravnatelju je potrebno povedati, da gre za ekošolski projekt, da zneski na položnicah spadajo zraven, da bo napisal pisno zahtevo za računovodstvo.

Še enkrat sistematično ovrednotite stanje in možnosti. Z ravnateljem izdelajte rešitev in akcije.

Najprej analizirajte porabo (uporaba merilnikov električne energije). Nato izvedite ozaveščevalno akcijo in načrt varčevanja. Po ozaveščevaln akciji in varčevalnimi ukrepi sprotno spremljajte in analizirajte porabo.
EKOKVIZ ZA SŠ - terminska zasedenost Organizirajte si čas in spremenite urnik.
OKOLJSKI PREGLED  (obilica dela z drugimi aktivostmi) Vključite dijake v faze fotografiranja in snemanja.
DELOVANJE EKOODBORA  (časovno se ne uskladimo zaradi prezasedenosti članov) Vključite ravnatelja in naj on "pritisne" na ostale člane. Iz vsakega razreda naj bo en predstavnik.
NEUSPEŠEN PROJEKT  - sončne panele na terasi šole. Zadolženi učitelje se ni nič angažiral. Motivirati sodelavca ali mu priskrbeti ustrezno strokovno pomoč.
ZMANJŠANE  odpadne hrane - dijaki "preveč" puščajo hrane na krožnikih Ozaveščajte dijake o lakoti po svetu....
EKOPAKET - nezainteresiranost dijakov Poskušajte dobiti ekipo dijakov za delo. Dobro jim predstavite cilj projekta in jih ob koncu simbolično nagradite.
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL