Odgovorno s hrano

REGIJSKO SREČANJE KOORDINATORJEV OŠ SAVINJSKE - ZASAVSKE IN KOROŠKE REGIJE

Dodano: 2013-09-24 20:42:46
OŠ Šmarje pri Jelšah je 17. aprila 2013 gostila regijske koordinatorje savinjske - zasavske in koroške regije.

Srečanja se je udeležilo 27 udeležencev iz 20 ekošol (CUDV Dobrna, II. OŠ Rogaška Slatina, Marjana Nemca Radeče in POŠ Svibno, Antona Aškerca Rimske Toplice, Črna na Koroškem, Frana Kranjca Celje, Frana Roša, Franja Malgaja Šentjur, Lava, Ljubečna, Šmarje pri Jelšah in POŠ Zibika, POŠ Kristan Vrh, POŠ Mestinje, POŠ Sladka Gora, POŠ Sveti Štefan, POŠ Šentvid, Štore in Vojnik).

V prvem delu srečanja je  Barbara Hafner iz podjetja KNAUF INSULATION predstavila pomen toplotne izolacije stavb, kako z vgradnjo izolacijskih materialov povečujemo energetsko učinkovitost stavb in prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja. Aplikacija ECOEFECT je program za izračunavanja vplivov energetsko učinkovitih gradbenih konstrukcij na okolje. Na podlagi vnesenih izolacijskih materialov vam izračuna vrednost razlike med načrtovano  konstrukcijo brez izolacije in z izolacijo. 

V nadaljevanju je koordinator za OŠ Tomaž Pajnič predstavil potek dela v šolskem letu 2012/13 z analizo ekoakcijskih načrtov ter na kaj morajo biti koordinatorji v prihodnje pozorni, da ne bo prihajalo do težav s semaforji. Poročila za šolsko leto 2012/13 se bodo v celoti oddajala preko ekoaplikacije.  V poročilo bo potrebno dopisati podatke, ki v ekoakcijskem načrtu niso bili vpisani.

Med odmorom so si udeleženci srečanja ogledali učilnico na prostem, ki na šoli otrokom omogoča neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin in živali ter skrb zanje.  Za učilnico na prostem skrbijo vsi otroci v okviru ur gospodinjstva in naravoslovja, hišnik, na šoli pa imajo tudi ekokrožek.

Učilnica je sestavljena iz petih sklopov. V ekovrtu so si uredili visoke gredice, saj je delo tako lažje in prihranijo prostor. V okviru tehničnih dnevov so pripravili hotel za žuželke, narejen iz vejic, opeke, storžev, slame, …  Hotel privabi koristne žuželke, da se naselijo v njem, se razmnožujejo in postanejo pomočniki pri uničevanju škodljivih žuželk.  Odprtine  izvrtane v debla, so različnih velikosti, stene morajo biti  gladke, da se žuželkam krila ne poškodujejo. V ekovrtu je tudi manjši sadovnjak v katerem so zasadili stare sorte jeblan, kompostnik, zeliščni vrt ter zbiralnik deževnice. Ob šoli so si uredili pot naravoslovja, kjer predstavljajo naše Osončje, ter  različne prostorninske in površinske enote.  Pomemben del učilnice na prostem predstavljajo tudi vremenska hišica, vetrna elektrarna in vetrovnica, kjer učenci lahko sami ugotovijo smer in moč vetra. Peti sklop  učilnice je ribnik, ki so ga gradili v treh nivojih, rastlinska čistilna naprava je zgrajena iz šestih prekatov za rastline in ožjih vmesnih prekatov s filtrirnim materialom. Vanjo priteče voda iz filtrirnega soda in se preko nje vrne v ribnik. Zaradi visoke cene v začetku izdelave ribnika, so drage materiale za filtriranje zamenjali s cenejšimi in tako prihranili veliko vsoto denarja. Ribe hranijo le v poletnih mesecih, pozimi ko ribnik zamrzne ribe ostanejo v njem, saj jim globina ribnika to omogoča.

Na delavnici "Iskanje inovativnih izobraževalnih in tehnoloških orodij za URE" je  bila predstavljena učinkovita raba energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

V drugem delu srečanja je Tomaž Pajnič predstavil novost - PRIMERI DOBRIH PRAKS. V aprilu 2014 bo objavljen razpis, najboljši primeri pa bodo jeseni predstavljeni na mednarodni konferenci ekokoordinatorjev na Brdu pri Kranju. Po predstavitvi je sledila delavnica, v kateri so udeleženci lahko opisali aktivnosti na katere so najbolj ponosni v šolskem letu 2012/13 ter aktivnosti na katere niso ponosni in bi jih želeli izboljšati.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL