Odgovorno s hrano

OKOLJSKI DAN NA SEJMU INTERNAUTICA

Dodano: 2013-05-15 11:55:44
Društvo DOVES - FEE Slovenia je organiziral okoljski dan in podelil največ modrih zastav v zgodovini Slovenije - 11 naravnih kopališč in 3 marine

V petek 10. maja je Društvo DOVES FEE- Slovenia organiziral okoljski dan, ki so se ga udeležili  učenci Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan. Ogledali so sejem, kjer so si pogledali  najhitrejše, največje in najdražje plovilo in bili na  jahti SIXTY 4 HT.

Učenke, učenci in mentorice  ekošole  so si ogledali razstavni prostor Društva DOVES – FEE Slovenia, kjer je nacionalni koordinator Modre Zastave Boris Šušmak predstavil Modro zastavo. Kopališče, na katerem vihra modra zastava,  pomeni, da ste na okolju prijaznem in zelo urejenem kopališču. Modra zastava je namreč okoljski znak in priznanje, ki ga vsako leto znova pridobijo samo tista kopališča in marine, ki upoštevajo skrb za okolje in skrb za kopalce. Na teh kopališčih dajejo posebno pozornost rednemu preverjanju kakovosti kopalne vode, zagotavljanju čistoče, prisotnosti reševalcev iz vode, skrbi za kopalce s posebnimi potrebami ter ozaveščanju gostov o varovanju naravnega okolja.

Individualni znak Modra zastava pridobijo lastniki in uporabniki plovil s podpisom posebnega okoljskega kodeksa obnašanja. Individualne Modre zastave podeljujejo v Marini Portorož in Marini Izola, nekaj jih pa je podelilo tudi društvo DOVES-FEE SLOVENIA. V Sloveniji plapola več kot 180 individualnih Modrih zastav za lastnike in uporabnike plovil, kar Slovenijo uvršča v sam vrh glede na število privezov.

Modra zastava v naravnem kopališču lahko plapola le eno leto. V primeru, da se pojavijo pomanjkljivosti, in jih odgovorni na kopališču ne odpravijo, lahko modro zastavo izgubijo. Na nepravilnosti lahko opozorite tudi obiskovalci in o tem obvestijo Društvo DOVES – FEE SLOVENIA: info@drustvo-doves.si.

Modre zastave za leto 2013/14 plapolajo v naslednjih kopališčih: Centralna plaža Okolje Portorož, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan, Naravno kopališče Meduza Portorož, Naravno kopališče Salinera Strunjan, Naravno kopališče Hotelov Metropol, Naravno kopališče St. Bernardin, Naravno kopališče Vile Park Bernardin, Naravno kopališče Simonov zaliv Izoa, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič, Naravno kopališče Šobčev bajer, Grajsko kopališče Bled, Marina Portorož, Marina v Izoli in Marina Bernardin.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL