Odgovorno s hrano

PRAVLJIČNA BITJA NA VII. SREČANJU KOORDINATORJEV EKOVRTCEV

Dodano: 2013-09-25 20:18:42
VII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev je letos potekalo 21. maja 2013 v Dobrovniku, kjer je bilo osrednje dogajanje namenjeno programu dela za leto 2013/14 in delu na terenu.

V Dobrovniku  zaključilo  VII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev, ki se je udeležilo več kot 150 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije.

V ospredju je bil program za ekovrtce  s tematskim  poudarkom na vzgojnem procesu značajskega oblikovanja na načrtnem razvijanju otrokovih navdihov do živalskega in rastlinskega sveta ter racionalnega odnosa do naravnih virov, kot so: voda, hrana in energija.

S strokovnimi prispevki so srečanje obogatili: Čebelarska zveza Slovenije s temo:  »Čebela naš zaveznik«, Zavod RS za varstvo narave s temo: »Z lutkami in slikanicami do zavesti o varstvu narave» ter ko sklad s temo: »Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe».

V  nadaljevanju je potekala delavnica "Iskanje inovativnih izobraževalnih in tehnoloških orodij za   učinkovitO rabO energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno ekoakcijskem načrtu za ekovrtce v šolsko leto 2013/14 in didaktičnim pristopom – delu na terenu na Bukovniškem jezeru pri Dobrovniku na temo: »Iz sveta pravljic v svet narave». Šlo je za sprehod, igro in delo v naravi, ko se otroku zastavljajo vprašanja, na katera v pravljicah ni zadovoljivih odgovorov ali pa otroka lastna izkušnja prepriča, da je pravljična razlaga drugačna od dejanskega stanja. Na terenu je bila izpostavljena naloga odraslih, da se otrokom pomaga z iskanjem odgovorov na različne načine in pri tem otroke vzpodbuja k iskanju odgovorov  v različnih virih. Tako pridobljena spoznanja jim bodo omogočala svobodo in ustvarjalnost pri spoznavanju sveta narave.

Kako na terenu opazovati – raziskovati obvodni živalski svet je bil prikazan s strokovnim gradivom: »Dvoživke bioindikator čistega okolja».

Po končanem terenskem delu so se udeleženci osvežili z vodo iz »Vidovega» izvira ob neposredni bližini kapelice Sv. Vida v bukovniškem gozdu, strokovni posvet pa zaključili z ogledom Ocean Orchids v Dobrovniku.

Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2013/14
Okoljski pregled
Sedem korakov
Svet dvoživk bioindikator čistega okolja

Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe
Žabica je rešena!
FIKO-KOFI


PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL