Odgovorno s hrano

REGIJSKO SREČANJE KOORDINATORJEV OSREDNJESLOVENSKE IN GORENJSKE REGIJE

Dodano: 2013-07-29 13:07:05
Na OŠ Vodice je 28. maja 2013 potekalo četrto regijsko srečanje koordinatorjev Osrednjeslovenske in Gorenjske regije, ki se ga je udeležilo 23 koordinatork iz dvajsetih osnovnih šol.

Srečanja se je udeležilo 23 udeležencev iz 20 ekošol (JVIZ OŠ Dobrepolje, OŠ 8. talcev Logatec, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Dragomelj, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, POŠ Lučine, POŠ Sovodenj, OŠ Jurija Vege Moravče – POŠ Vrhpolje, OŠ Kolezija, OŠ Ledina, OŠ Livada, OŠ Marije Vere, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Rodica, OŠ Toma Brejca, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Vižmarje – Brod, OŠ Vodice in POŠ  Utik).

V prvem delu srečanja je  Barbara Hafner iz podjetja KNAUF INSULATION predstavila pomen toplotne izolacije stavb, kako z vgradnjo izolacijskih materialov povečujemo energetsko učinkovitost stavb in prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja. Aplikacija ECOEFECT je program za izračunavanja vplivov energetsko učinkovitih gradbenih konstrukcij na okolje. Na podlagi vnesenih izolacijskih materialov vam izračuna vrednost razlike med načrtovano  konstrukcijo brez izolacije in z izolacijo. 

Ekokacijski načrt v spletni ekoaplikaciji v šolskem letu 2012/13 je pravilno izpolnilo 290 ustanov (264 OŠ in 26 SŠ), okoljski pregled v šolskem letu 2011/12  je skupno opravilo 325 ustanov (291 OŠ in 34 SŠ).  Utripajoč rdeč semafor, imajo ustanove, ki niso uspešno dokončale vse korake oddaje načrta:
- pravilno izpolnjen ekoakcijski načrt, vendar  ga  niso poslale v pregled
- izbrale so samo projekte in aktivnosti, vendar niso izpolnile ostala zahtevana polja
- niso  izbrale eno ozaveščevalno in eno zbiralno akcijo
- so izpolnile le en sklop, ali dva, ne pa treh, kot je zahtevano

79 odstotkov OŠ se je odločilo za izvedbo projekta »Ekobranje za ekoživljenje«, sledi jim Likovni natečaj »Prednovoletni čas (66 %)  ter Ekokviz, ki ga je izvedlo 52 % OŠ. Analiza je pokazala, da je največja udeležba pri tistih projektih, kjer niso preveč zahtevni. Razveseljivo je, da je na tretjem mestu  po številu ekošol vključilo v Ekokviz, kljub temu, da so potrebno večmesečne priprave.

Največ projektov je bilo izvedenih na OŠ Zadobrova (62), OŠ Lava (35), OŠ Košana (30), OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige in OŠ Bršljin (29). Povprečno je na vsaki OŠ izvedeno 9,7 vseh aktivnosti.

Program Ekošola je sestavljen in sedmih korakov. Nacionalni koordinator Gregor Cerar je  podrobno predstavil 4. in 5. korak. Nadzor in ocenjevanje je četrti korak, kjer je potrebno ugotoviti, kako uspešno vsaka ustanova dosega cilje, ki so opredeljene v načrtu dela. Potrebno je nadzorovati in meriti svoj napredek in sproti načrtovati morebitne potrebne spremembe. Z ocenjevanjem uspešnosti aktivnosti lahko glede na potrebe spremenimo načrt dela. Vsak uspeh  in dosežen cilj je potrebno proslaviti, ker pomeni veliko spodbudo, ki jo je potrebno posredovati tudi širši javnosti. Namreč velikokrat  se zgodi, da ostanejo dosežki v ožjem prostoru.

Delo po učnem načrtu (5. korak) je delo po kurikulumu, kjer koncept okoljskega izobraževanja potrebno vključiti v že obstoječe predmete. Vključitev omenjenih vsebin pripomore k izboljšavi okoljske ozaveščenosti ter določene predmete bogati, kar jih naredi aktualne in zanimive.

Pred kratkim je bila vzpostavljena povezava ECO – SCHOOL CONNECT, ki omogoča posameznim ustanovam, da se pridružijo mreži svetovnih ekošol in si z drugimi šolami po svetu izmenjujete ideje za skupno, bolj zeleno prihodnost. Registracijo izvedete na povezavi http://eco-schools.org/connect/

V  nadaljevanju je bila predstavljena učinkovita raba energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

Sledila je delavnica, kjer so koordinatorji opisali aktivnosti na katere so najbolj ponosni v šolskem letu 2012/13 ter aktivnosti na katere niso ponosni in bi jih želeli izboljšati.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL