Odgovorno s hrano

ZAKLJUČEK NAGRADNEGA NATEČAJA "MLADI V SVETU ENERGIJE"

Dodano: 2013-06-18 11:05:17
V Informacijskem središču GEN so gostili najboljše učence, dijake in njihove mentorje, ki so prijavili najboljše izdelke.

V letošnjem šolskem letu so bile razpisane tri starostne skupine. Učenci in dijaki so na različne načine raziskovali področje energije in skušali čim bolj celovito predstaviti svoj pogled na energetiko - kaj je energija, od kod prihaja, kateri so načini pridobivanja in porabe električne energije, kako je bilo nekoč in kako je danes ter ako si predstavljajo, da bo v prihodnosti. Učenci so se seznanili tudi z mešanico energetskih virov v Sloveniji, lastnostmi energentov in elektroenergetskim sistemom.

Ustvarili so več kot 219 različnih izdelkov (od maket, plakatov, risb, kolažev, zgodbic, slikanic, fotografij, predstavitev, video izdelkov, spisov, stripov in raziskovalnih nalog), v katerih je sodelovalo več kot 550 učencev in dijakov.

Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:

                       MALČKI  (1. starostna skupina)                   
1. OŠ Trebnje
2. OŠ Ljubečna
3. OŠ in Vrtec Sveta Trojica
                       GLAVCE (2. starostna skupina)
1. OŠ Drska
2. OŠ III Murska Sobota
3. OŠ Puconci
               RAZISKOVALCI (3. starostna skupina)
1. Ekonomska šola Murska Sobota
2. SPSŠ Bežigrad Ljubljana
3. Gimnazija Krško

 

Namen projekta "Mladi v svetu energije, ki ga je že petič organiziralo podjetje GEN Energija je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev in profesorjev o trajnostnih virih energije,načinih proizvodnje električne energije, oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energijo ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu.

V natečaju so sodelovale še naslednje ekošole: OŠ Boštanj, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Dobova, OŠ Globoko, OŠ Leskovec pri Krškem, PŠ Veliki Podlog, CUDV Draga, OŠ Vransko - Tabor, OŠ Senovo, OŠ Trebnje - PŠ Dobrnič, OŠ Sava Kladnika Sevnica, JVIZ OŠ Dobrepolje, III. OŠ Celje, OŠ Toneta Škraja Aljoše Nova vas, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimazija Litija in Srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL