Odgovorno s hrano

VODNI EKOSISTEMI - EUROPEAN SCHOOLS FOR CLEAN WATER 2013 ZAKLJUČEN

Dodano: 2013-06-28 13:02:53
Na Bledu se je zaključil mednarodni projekt European Schools for Clean Water, kjer so mladi dokazali, da so za varovanje narave in okolja. V projektu je poleg Slovenije sodelovalo še sedem evropskih držav.

V letošnjem projektu ESCW (European schools for clean water) 2013 je sodelovalo dvajset ekošol in vrtcev, ki so raziskovali sladke vode in vodne ekosisteme. Sladke vode je za pitje dostopne le v enem odstotku, kar pomeni, da jo je zelo malo. Vodni ekosistemi so neločljivo povezani z globalnim kroženjem vode, uravnavanjem klimatskih in vremenskih pojavov in igrajo pomembno vlogo pri ohranjevanju naravne in kulturne krajine.  Vodni odtis je kazalnik posredne in neposredne porabe sladke vode.

Na Bledu je 22. junija 2013 potekala zaključna prireditev mednarodnega projekta European Schools for Clean Water (Ekoregata 2013), v katerem je sodelovalo več kot 200 šol iz sedmih evropskih držav.  Slovenija se je predstavila z dvema šolama, ki sta predstavili varovanje narave. Gimnazija Ledina je raziskovala razlike med termalnimi in mineralnimi vodami, predstavila slovenska nahajališča ter svoje rezultate in znanje povezala  z razvojem zdraviliške dejavnosti v Rogaški Slatini.
OŠ Šmartno v Tuhinju so raziskovali kvaliteto vode pred in po vstopu v Ekoterme Snovik. Ugotovili so, da je voda neoporečna in da Terme  Snovik niso onesnaževalci. Z anketo, ki so jo pripravili za učence in starše so ugotovili, da bo potrebno še veliko ozavešanja glede porabe vode med prebivalci. Vodni odtis je za večino vprašanih v anketi še vedno neznanka.

Ostali udeleženci v projektu so raziskovali termalne in mineralne vode po Slovenji, spremljali vsakoletno upadanje številčnosti dvoživk v jezeru, raziskovali vaške vodnjake in kvaliteto vode v njih, povezali lepote reke Save s turistično ponudbo, proučevali čistost voda v svojih ribnikih in potokih.

Učenci in dijaki so s pomočjo mentorjev raziskovali vode in prišli do presenetljivih rezultatov. 
Učenci OŠ Lava in OŠ Frana Kranjca so neodvisno drug od drugega raziskovali čistost Savinje in njenih pritokov. Ugotovili so, da stanje ni tako slabo, kot so predvidevali. Slabša kvaliteta voda je tam, kjer ni s kanalizacijo urejenega odvajanja fekalij in komunalnih voda.

Učenci OŠ Sava Kladnika iz Sevnice so raziskovali reko Savo širše. Spoznali so čistilno napravo, mrtve betonske rečne brežine, ribjo stezo in hidroelektrarno in vse skupaj povezali s kulturnimi znamenitostmi ob Savi.

Ugotovili so, da imajo ljudje različna mnenja glede vode in da je najpomembnejše, da je potrebno spoštovati tudi drugačna mnenja.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL