Odgovorno s hrano

DRUGO SREČANJE KOORDINATORJEV LOKALNIH EKOŠOL IN EKOVRTCEV NA OŠ DRAGOMELJ

Dodano: 2013-09-24 20:44:52
Drugo srečanje koordinatorjev lokalnih ekošol in ekovrtcev je potekalo je potekalo, 27. junija 2013 na OŠ Dragomelj, kjer so si koordinatorji ekošol in ekovrtcev ogledali ekovrt na ekošoli gostiteljice in predstavili primere dobrih praks.

Srečanje je bilo namenjeno poglabljanju poznanstev in predstavitvi primerov dobre prakse na okoljevarstvenem področju  v lokalnem okolju. Koordinatorji so predstavili projekte ekošol, ki so jih izvajali v letošnjem šolskem letu. Učenci OŠ Marije Vere so aprila obiskali OŠ Blaže Koneski v Prilepu, ki je v program Ekošola vključena tretje leto. Njihov največji dosežek iz področja ekologije je racionalizacija porabe pitne in sanitarne vode, ki ga šola koristi iz vodnjaka v bližini šolske  stavbe.  V Makedoniji nimajo zakonsko predpisane organizirane prehrane za učence in se jim še ni potrebno ukvarjati z odpadki, zato jim je bila predstavitev ločevanja odpadkov s postavitvijo ekoloških otokov po učilnicah in hodnikih ekošole še posebej zanimiva.

Predstavljena je bila tudi dobrodelna akcija "Manj svečk za manj grobov", ki je bila izvedena na pobudo koordinatorke Mojce Kanduscher iz OŠ Domžale. Namenjena je bila zmanjševanju porabe sveč ob 1. novembru. Zbrana sredstva so namenili  za nakup defibrilatorja za Dom upokojencev Domžale.

Kot dober primer  povezovanja na lokalnem nivoju je bil izpostavljen koncept Biodan, ki ga organizira Občina Domžale v sodelovanju z Zvezo ekoloških kmetov.  Poteka v  Češminovem parku v Domžalah, kamor so vabljene tudi vse ekošole in ekovrtci v občini, da predstavijo delovanje na okoljevarstvenem področju: pridelke ekovrtov, ekoizdelke učencev, plakate, projekte. Nedavno srečanje, ki je bilo že četrto po vrsti se je izkazalo kot zelo uspešno. Lokalne ekošole bodo tako poskušale delovati usklajeno in predstaviti svoje delo na 5. biodnevu septembra 2013. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL