Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

Dodano: 2013-09-26 08:14:18
Mednarodni program Ekošola tudi v šolskem letu 2013/14 razvija kakovostne vsebine in projekte skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Metodologija sedmih korakov je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu http://www.ekosola.si/sedem-korakov/.
V šolskem letu 2012/13 je bil največji poudarek namenjen tretjemu koraku - ekoakcijskemu načrtu, ki je jedro aktivnosti programa Ekošola in ga vsaka ustanova naredi s pomočjo rezultatov okoljskega pregleda.  Ustanova določi prednostna področja in pripravi načrt dela, s katerim določite dosegljive in realne cilje ter časovne roke za izboljšanje okoljske uspešnosti.
V šolskem letu 2013/14 bo poudarek na četrtemu koraku - nadzor in ocenjevanje, ki je namenjen spremljanju in merjenju uspešnosti zastavljenih ciljev.

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2013/14 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
I.    IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov,
      ozaveščevalne in zbiralne akcije in najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O EKOAKCIJSKEM NAČRTU
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2013/14

                   OŠ/SŠ/CŠOD/DD                                                 VRTCI                         

I.EKOAKCIJSKI NAČRT - pripraviti in izvesti
ekoakcijski načrt (vsebine povežite z učnim
načrtom. Vsaka ustanova  sama določi svoje
aktivnosti in jih opredeli kot kratkoročne,
srednjeročne in dolgoročne cilje. Kot pomoč
pri izbiri aktivnosti imate na voljo šifrant na
snovi okoljskega pregleda.
Tematski sklopi:
Vodilni tematski sklopi ostajajo odpadki,
energija in voda.
Drugi sklopi so: transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje
našega sveta in splošno.

Obvezno si izberite en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi celo šolsko leto z učenci, dijaki,
učitelji in ostalimi zaposlenimi v ustanovi.

I. EKOAKCIJSKI NAČRT - izbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
1. Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik
2. Herbarizirana zelišča našega vrta
3. Jablane naših dedkov in babic
4. Med kot hranilo in sladilo - Tradicionalni
    slovenski zajtrk
5. Rosa in trava
6. Zdrav življenjski slog
7. Ekoopazovalni dnevnik "Moje drevo"
8. Ekoizdelek za ptičje krmilnice

 

 

 

 

1.PREDVIDENI PROJEKTI  - med navedenimi projekti  izberite vsaj tri.
Projekti bodo vključeni v ekoakcijski načrt in
naj se hkrati  dopolnujejo z učnim načrtom:
- EKOKVIZ ZA OŠ
- EKOKVIZ ZA SŠ
- EKO-PAKET (zbiranje odpadne embalaže)
- ALTERMED - Celjski sejem marec 2014; tema
  Zdravje in  uravnotežena prehrana;
- MLADI V SVETU ENERGIJE
- SLOVENSKA HRANA - Tradicionalni slovenski 
  zajtrk
- SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE
- MOJA REKA SI
- LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS
- ŠOLSKA VRTILNICA
- KEKEC V PRAVLJIČNEM GOZDU
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
- MLADI POROČEVALCI

II. IZVESTI AKTIVNOSTI V DVEH (IZMED TREH) OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV
ODPADKI - poudarek je na navajanju ločevanju
odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov,
odlaganju odpadkov na ekološke otoke,
sodelovanju v humanitarnih zbiralnih akcijah... Vrsta zbiranja odpadkov na temo projektnega
sklopa določi vrtec.
VODA - vrtec s programom opredeli aktivnosti in
oblike varčevanja z vodo. Temo projektnega sklopa določi vrtec sam.
ENERGIJA - vse aktivnosti je treba usmeriti k
ozaveščanju in varčevanju z energijo.Vrtec s
programom določi aktivnsoti in oblike varčevanja
z energijo. Temo projektnega sklopa določi vrtec
sam.

2.OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE -
izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju celotne ustanove:

- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov
- zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij
- zbiranje papirja
III. SODELOVANJE PRI ENEM OD NASLEDNJIH
PROJEKTOV:
- EKO-PAKET
- ALTERMED - Celjski sejem, marec 2014; tema
   Zdravje in uravnotežena prehrana;
- Moja reka si
- Likovni natečaj - prednovoletni čas
- Kekec v pravljičnem godzu
- Ekobranje za ekoživljenje
- Druženje treh generacij
3. IZBIRNA AKTIVNOST - najmanj eno aktivnost, ki jo
izberete iz šifranta
IV. IZVESTI OKOLJSKI PREGLED (maj 2014)
III. PRISTOJBINA 2013/14  - poravnana pristojbina za 2013/14 V. PRISTOJBINA 2013/14 - poravnana pristojbina za 2013/14

Rok za oddajo programa: OŠ/SŠ/CŠOD/DD - 15. oktober 2013, VRTCI  - 30. oktober 2013

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL