Odgovorno s hrano

REGIJSKO SREČANJE KOORDINATORJEV POMURSKE REGIJE

Dodano: 2013-09-24 20:43:56
Na I. OŠ V Murski Soboti je v sredo, 22. maja 2013 potekalo regijsko srečanje koordinatorjev ekošol Prekmurske regije.
Srečanja se je udeležilo 22 ekokoordinatorjev iz 16 OŠ  (Turnišča, I., III. in IV. Murska Sobota,  Puconci  - POŠ Bodonci in POŠ Mačkovci, Tišina, Bakovci, Cerkvenjak - Vitomarci, Gorišnica, Radenci,Kobilje, Mladika Miška Kranjca Velika Polana, Kapela ter Križevci).

V prvem delu srečanja je koordinator za OŠ Tomaž Pajnič predstavil kratek pregled dela v šolskem letu 2012/13 z analizo ekoakcijskih načrtov in predstavitev poročila za šolsko leto 2012/13. Težave s semaforji so se pojavljale predvsem tam, kjer so koordinatorji izpolnili program dela, vendar niso poslali v pregled, izbrali  projekte, vendar niso vpisali aktivnosti, niso bili pozorni pri izbiri ozaveščevalne in zbiralne akcije, ter spregledali, da je potrebno izpolniti vse tri sklope.

Poročilo za šolsko leto 2012/13 bo potekalo izključno preko ekoaplikacije in sicer bo potrebno dopisati podatke, ki v ekoakcijskem načrtu niso bili vpisani (kratek opis aktivnosti, ime in priimek vodja projekta, število sodelujočih učiteljev in učencev, rezultati ter pozitivne oz. negativne izkušnje pri projektih).

Kriteriji za ohranitev oz. pridobitev zelene zastave so izpolnjen ekoakcijski načrt, poročilo o delu oddano do 14. junija 2013 in plačana pristojbina za tekoče šolsko leto.

V  nadaljevanju je potekala delavnica "Iskanje inovativnih izobraževalnih in tehnoloških orodij za URE" o učinkoviti rabi energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti,  zapiranje vode pri umivanju rok…. S t.i. mehkimi ukrepi lahko  zmanjšamo porabo od 10 – 15 odstotkov na leto. Ti prihranki pa so lahko še večji, če se odločimo za nakup varčnih aparatov in drugih naprav, če se nekoliko manj vozimo z avtomobilom in nekoliko več pešačimo in kolesarimo. Največje prihranke pa seveda lahko dosežemo pri gradnji ali obnovi, kjer so poraba energije in s tem povezani strošku tudi do desetkrat nižji.

Sledili so predstavljeni primeri in priporočila uresničevanja 4. koraka: NADZOR IN OCENJEVANJE. Na kakšen način se ugotavljajo uspešno doseženi cilji, ki so opredeljeni v načrtu dela, kako nadzorovati in meriti svoj napredek. 5.korak: DELO PO UČNEM NAČRTU, kar pomeni, da se okoljsko izobraževanje vključi v vsa področja učnega načrta, v vsak predmet, ki ga bogatijo učne izkušnje.

V letošnjem šolskem letu je uvedena novost PRIMERI DOBRE PRAKSE. V mesecu aprilu bo objavljen razpis za primere dobrih praks. Najboljši bodo predstavljeni na mednarodni konferenci ekookordinatorjev jeseni.

Na delavnici so koordinatorji zapisali na katere aktivnosti in projekte so najbolj ponosni in katere jim niso po njihovem mnenju uspele najbolje.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL