Odgovorno s hrano

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Dodano: 2013-11-06 17:01:08
V petek, 15. novembra 2013 bo potekal "Tradicionalni slovenski zajtrk 2013". Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo povrnilo sredstva za nabavo živil. Zadnji rok za oddajo zahtevka je 29. november 2013.

V petek, 15. novembra 2013 bo potekal Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane, ki spodbuja lokalno samooskrbo s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka,masla, medu in jabolka. Glede na namen projekta, ki spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja, morajo biti živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji.  Ustanove naj zato pridobijo izjavo pridelovalcev, predelovalcev ali dobaviteljev, da so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Priporoča se, da se za namen tradicionalnega zatrka naroči v večjih pakiranjih. 

Vsa živila, ki jih boste naročali v okviru projekta tradicionalni slovenski  zajtrk ni potrebno izbirati po postopku javnega naročanja. Naročilo lahko izvedete neposredno z izdajo naročilnice ali sklenitvijo nove pogodbe o dobavi živil. Upravičena sredstva za povrnitev zajtrka so jabolka, mleko, maslo, med in kruh. Za vsa živila, ki bodo namenjena tradicionalnemu zajtrku je potrebno pridobiti IZJAVO predelovalcev/predelovalcev/dobaviviteljev, da so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji. 

Letošnja novost je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje povrnilo sredstva za nabavo živil. Zahtevek  za povrnitev stroškov pošljite s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana najpozneje do 29. novembra 2013.   

Pri izračunu višine sredstev za povrnitev posameznemu upravičenju se upošteva število vpisanih otrok in mladostnikov v centralno evidenoco udelžencev vzgoje in izobraževanja na dan 30.9.2013 ter število vključenih strokovnih delavcev v oddelkih. Za osnovno šolo pa število včisanih učencev v šolskem letu 2013/14 in vključenih strokovnih delavcev v oddelkih iz podatkov, pridobljenih iz poročil osnovnih šol za šolsko leto 2013/14.
Plačana cena za živila za tradicionalni slovenski zajtrk, vendar ne več kot 0,43€ (brez DDV) na osebo.

Več gradiv, ki so lahko v pomoč pri podajanju vsebin najdete na
http://tradicionalni-zajtrk.si/projekti/tradicionalni_slovenski_zajtrk_v_2011/gradiva_in_povezave/.

Gradivo za izvedbo projekta:
- Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013
- Zahtevek za povrnitev sredstev za živila za tradicionalni slovenski zajtrk Rok za oddajo zahtevka je       29. november 2013
- Navodila za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka 

 

Nekaj predlogov za okolju prijazen obrok  - zajtrk, malica, kosilo, večerja
- Kupujemo hrano, ki je pridelana lokalno.
- Sezonskega sadja in zelenjave ne kupujmo izven sezone.
- Kupujmo domače vrste.
- Kupujmo osnovna živila in jih sproti pripravljamo, pri pripravi pa uporabljamo sveže ali posušene  
   začimbe.
- Izogibajmo se razmetavanju s hrano.
- Izbiramo čim manj rafinirana živila, izogibajmo se aditivom, barvilom in konzervansom.
- Kupujmo sadne sokove namesto pijač.
- Ne kupujmo zamrznjene hrane.
- Izbirajmo ekološke izdelke.
- Nič več plastičnih vrečk!
- Izogibajmo se individualnemu pakiranju in majhnim zavitkom
- Pijemo vodo iz pipe.
- Če imamo možnost, kompostirajmo lastne organske odpadke.
- Odpadke pred odlaganjem čimbolj stisnemo in s tem čimbolj izkoristimo prostornino.
- V zabojnike za ločene komunalne odpadke sodijo le tisti odpadki, katerim je namenjen.
- Če imamo možnost, pridelajmo del hrane doma, tudi če samo na balkonu ali kuhinjskem oknu. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL