Odgovorno s hrano

Water Connects - Voda povezuje

Dodano: 2013-11-27 10:09:10
Osrednja tema projekta za vrtce, osnovne in srednje šole v šolskem letu 2013/14 v koordinaciji programa Ekošola pod mentorstvom WWF

Projekt “Water connects - Voda povezuje” tematsko nadaljuje že tradicionalni mednarodni projekt BMW Clean Water Regatta. Namenjen je proučevanju, raziskovanju in iskanju rešitev za ohranjanje in izboljšanje stanja različnih vodnih ekosistemov.  

 

S projektom želimo širši javnosti doma in v mednarodnem prostoru:

 -       izpostaviti pomen varovanja in izboljšanja kakovosti različnih vodnih ekosistemov ter z njimi povezanih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov;

 -       ugotavljati prepletenost in vsebinsko povezanost vseh, ki so vključeni v projekt na katerikoli ravni: poslovni, športno-rekreativni in okoljski, povezuje pa jih skupni imenovalec – VODA;

-       šolam ponuditi možnosti za izmenjavo znanja, mnenj, izkušenj ter tudi širjenje sodelovanja med šolami na mednarodni ravni.

 

Več o projektu za šole

Projekt »Water Connects – Voda povezuje« bomo za II. starostno skupino otrok (učenci 2. in 3. triade osnovnih šol ter dijaki srednjih šol) v šolskem letu 2013/14 razširili tako vsebinsko kot geografsko, za I. starostno skupino otrok (otroci vrtcev ter učenci 1. triade osnovnih šol) pa bomo izvedli vsebinsko enak projekt le na območju Slovenije (PILOTNI PROJEKT).

K sodelovanju na mednarodni ravni bomo povabili učence 2. in 3. triade osnovnih šol ter dijake srednjih šol in njihove mentorje iz osmih evropskih držav: Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Švice.

V vsaki državi bo v projektu sodelovalo približno 30 šol, med katerimi bo izbranih 5 šol z najboljšim projektom. Avtorji zmagovalnega projekta bodo nagrajeni z obiskom zaključnega dogodka na osrednjem dogodku BMW Clean Water Regatta in denarno nagrado.

Šolam, ki bodo sodelovale v projektu “Water connects”, ponujamo sodelovanje na mednarodni ravni, kar pomeni, da bomo zagotovili:

-       vzpostavitev stikov in mednarodno povezovanje s šolami iz vključenih evropskih držav ter

-       prepoznavnost v veliki evropski družini šol, ki z vodnimi ekosistemi ravnajo trajnostno in odgovorno;

na državni ravni pa to pomeni predvsem povezovanje šol in sodelujočih podjetij, tako da:

-       bomo poskrbeli, da bodo vsa podjetja seznanjena o vsebini projeka, ki bo potekal na šolah ter

-       bomo poskušali najti tista podjetja, ki svoje poslovanje in dejavnosti gradijo na načelih trajnostnega razvoja ter in jih povabili k sodelovanju s šolami.

 

Za pomoč pri izvedbi projekta bomo v prihodnje:

-       pripravili gradivo za mentorje,

-       organizirali interaktivne delavnice, na katerih bomo podrobneje predstavili idejno zasnovo projekta ter prikazali dodatne aktivnosti za izvedbo projekta, kot npr. terensko raziskovanje. 


 

ZAKLJUČNI DOGODEK - BMW CLEAN WATER REGATTA 

Projekt, ki poteka skozi šolsko leto, bomo zaključili s poslovno-trajnostno-športnim dogodkom BMW Clean Water Regatta, ki bo v letu 2014 prvič organiziran na dveh lokacijah:

  • 20. in 21. junija 2014 na Bledu za predstavnike Češke, Madžarske, Romunije in Slovenije

ter

  • 27. in 28. junija 2014 na Dunaju za predstavnike Avstrije, Poljske, Slovaške in Švice.

Na vsakem zaključnem dogodku bodo sodelovale ekipe zmagovalnih šol, ki jih bo sestavljalo po 7 oseb iz vsake države:

  • 5 učencev ali dijakov,
  • mentor in
  • nacionalni predstavnik programa Ekošola

 

Program in predstavitev zmagovalne šole na zaključnem dogodku

Vsaka zmagovalna šola bo za zaključni dogodek pripravila program z naslednjimi vsebinami:

  1. raziskovalne in ustvarjalne vsebine:

zmagovalne šole bodo na Modulu za trajnostni razvoj na Bledu v angleškem jeziku predstavile svoje projekte in izdelke podjetjem, za širšo javnost pa bodo pripravile razstavo izdelkov na stojnicah. Za predstavitveno stojnico je potrebno prinesti zastavo svoje države, zaželena pa so tudi nacionalna obeležja in predmeti ter pripomočki, namenjeni prepoznavnosti držav.

  1. kulturno-umetniške vsebine: učenci oz. dijaki bodo svojo državo predstavili v kratki kulturni točki na glavnem odru (npr. kot plesni, športni ali pevski vložek značilen oz. prepoznaven za posamezno sodelujočo državo).

 

Okvirni program zaključnega dogodka na Bledu 2014

Četrtek, 19. junij 2014:

-       prihod zmagovalnih ekip in namestitev v glamping gozdnih vilah na Bledu

Petek, 20. junij 2014:

-       dopoldne:predstavitev zmagovalnih projektov

-       popoldne: prostočasne aktivnosti

-       zvečer: udeležba na otvoritvi osrednje prireditve (zaključnega dogodka projekta)

 

Sobota, 21. junij 2014:

-       predstavitev zmagovalnih projektov in

-       izvedba kulturne točke na velikem odru.


 

NOVOST - PILOTNI PROJEKT ZA OTROKE I. STAROSTNE SKUPINE

 

Glede na velik odziv vrtcev na razpis v lanskem šolskem letu, bomo letos v Sloveniji izvedli pilotni projekt za naše najmlajše. To pomeni:

-       da za vrtce in 1. triado osnovnih šol veljajo enake usmeritve kot za učence in dijake II. starostnega obdobja (vsebina projekta, gradiva in delavnice za mentorje);

-       namesto udeležbe na zaključnem dogodku in denarnih nagrad bodo trije najboljši projekti te starostne skupine otrok prejeli atraktivne praktične nagrade.

 

Priložnost za šole in mentorje

Vaše dejavnosti v okviru projekta “Water connects” lahko povežete z že obstoječim projektom na temo voda ali nadgradite redni šolski program. Izdelki so lahko rezultat skupinskega ali individualnega dela. Spodbujajte skupinsko delo, saj boste tako lažje ustvarili izvirne predloge in poiskali kreativne pristope pri reševanju okoljske problematike. Izdelki naj bodo privlačni za obiskovalce stojnic na dogodku.

 

Možno izhodišče: Kakšen vpliv imajo vode na življenje v okolici?

Osnovni namen projekta “Water connects” je aktivno vključevanje mladih v raziskovanje in spoznavanje vodnega ekosistema, krepitev zavesti o pomenu vode in spodbujanju mladih s pripravo rešitev in predlogov, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja in kakovosti voda. S projektom želimo izboljšati kakovost osvojenega znanja in popestriti pouk.

Slovenske ekošole želimo biti na tem področju zgled vsem ostalim šolam in drugim javnim ustanovam v državah, ki izvajajo projekt.

Na delavnici vam bomo podali informacije o stanju vodnih ekosistemov v Sloveniji in v regiji. Pokazali vam bomo nekaj načinov ustvarjanja oz. raziskovanja. Dali vam bomo priporočila, kako ravnati v primeru pomanjkljivega znanja, izkušenj ali idej (asistenca vodje projekta, osebni obisk ali svetovanje po elektronski pošti, telefonu). Udeležba učiteljev na delavnici, kjer boste izvedeli vse informacije v zvezi s projektom, ni pogoj za sodelovanje na projektu, je pa zelo priporočena.

 Delavnica se bo izvajala v mesecu januarju. Točen termin bo objavljen naknadno.

 

Splošne informacije

FINANČNI VIDIK

Zmagovalni projekt bo nagrajen s finančno nagrado 500 € ter z udeležbo zmagovalne ekipe na zaključnem dogodku na Bledu v režiji organizatorja (organizacija zaključnega dogodka, kritje stroškov povezanih s prevozom, namestitvijo in prehrano).

Finančna nagrada za drugouvrščeni projekt znaša 300 €, za tretjeuvrščeni projekt pa 200 €.

 

PRIJAVA

Šole se na projekt prijavijo s prijavnico, ki je del tega vabila, in sicer do 29. novembra 2013 po elektronski pošti na ales.ogorevc@ekosola.si .

V aprilu boste prejeli obrazec, ki bo definiral obliko in vsebino končnega poročila, ki ga boste do 25. aprila 2014 poslali vodji projekta pri programu Ekošola Alešu Ogorevcu.

Če se boste s svojim projektom uvrstili na zaključni dogodek na Bledu junija 2014, boste svoje izdelke nadgradili in pripravili v angleščini.  Zmagovalci bodo znani sredi meseca maja 2014.

 

STIKI

Elektronski naslov: ales.ogorevc@ekosola.si

Telefon: +386599555550

Mobitel: +38640224751

Skype: ogorevc            

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL