Odgovorno s hrano

ZAKLJUČEK EKOKVIZA ZA SREDNJE ŠOLE 2014

Dodano: 2014-07-22 09:44:10
Srednješolci odlični v znanju o podnebnih spremembah. Z državnim tekmovanjem na Gimnaziji in srednji šoli Rudofla Maistra Kamnik se je 11. marca 2014 zaključil letošnji ekokviz za srednje šole.

V njem je sodelovalo rekordnih 222 dijakov iz 42 srednjih šol iz cele Slovenije. - V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagal dijak Aljoša Počuč   iz Ekonomske šole Celje, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja je zmagal dijak Tadej Golobič iz ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola, v kategoriji strokovne in splošne gimnazije pa se je najbolj izkazala dijakinja Anamarija Tušar  iz Biotehniškega centra Naklo.

 V programu Ekošola so za temo letošnjega Ekokviza za srednje šole izbrali podnebne spremembe in ga naslovili »Kakšno bo vreme jutri?«. Temo so določili z namenom, da srednješolci spoznajo, kako človekova dejavnost vpliva na podnebne spremembe in kaj lahko kot posamezniki storimo, da zmanjšamo negativne učinke svojega delovanja nanje. Tekmovanje je razpisano za tri kategorije srednjih šol: srednje poklicno izobraževanje (SPI), srednje in poklicno–tehnično izobraževanje (SSI in PTI) ter strokovne in splošne gimnazije. Poteka v dveh delih: dijaki najprej tekmujejo v šolskem tekmovanju, trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja pa se uvrstijo na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje: od meteorološkega dogajanja do vplivov na elektroenergetski sistem

»Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov človeštva, kljub dejstvu, da se podnebje je in bo spreminjalo,« je poudaril Andrej Velkavrh iz Urada za meteorologijo pri Agenciji RS za okolje, ki je dijakom predstavil meteorološka dogajanja v preteklem obdobju. Vplive vremenskih razmer na slovenski elektroenergetski sistem, še posebej pa zadnje vremenske ujme in kako so pri tem uravnotežili sistem, je predstavil Andrej Semprimožnik iz ELES-a. Župan občine Kamnik Marjan Šarec je v uvodu pozdravil sodelujoče dijake in mentorje ter poudaril, da je izobraževanje za trajnostni razvoj pomemben v vseh obdobjih odraščanja in da letošnje tekmovanje iz ekoznanja predstavlja pomemben korak na poti do večje izaveščenosti o podnebnih spremembah.

Kategorija SPI

1. mesto     Aljoša Počuč Ekonomska šola Celje 29 točk
2. mesto Tomaž Kleine ŠC Celje, SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko  28 točk
3. mesto Domen Ogrinec  ŠCL, Srednja lesarska Šola 27 točk

Kategorija SSI/PTI

1.mesto   Tadej Golobič  ŠC Novo mesto - Srednja strojna šola 30 točk
2. mesto Tajda Glamočak  ŠC Celje- SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja 30 točk
3. mesto David Pušnik ŠC Celje- SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja 29 točk

Kategorija GIM

1. mesto    Anamarija Tušar Biotehniški center Naklo 31 točk
2. mesto Branka Kojić Gimnazija Jožeta Plečnika 30 točk
3. mesto Gašper Krajec   Gimnazija in srednja šola Kočevje   30 točk

Rezultati državnega tekmovanja v ekokvizu 2014

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL