Odgovorno s hrano

OBVESTILO KOORDINATORJEM VRTCEV

Dodano: 2014-05-12 08:25:45
Poročilo 2013/14 in Okoljski pregled - rok za oddajo 28. maj 2014 Zbornik "Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj - rok za oddajo 27.junij 2014

 

V  Ekoaplikaciji sta aktivna obrazca Poročilo za šolsko leto 2013/14  in Okoljski pregled, ki ga izpolnite do srede, 28. maja 2014.

V kolikor se odločite, da vaše rezultate projektov »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj»  objavite v ZBORNIKU zbranih projektnih del, vas obveščamo, da do petka 27. junija 2014 pošljete vsebino projektnih rezultatov na elektronski naslov: info@ekosola.si

Prispevki za objavo bodo objavljeni pod naslednjimi pogoji:
- da ne presegajo štirih strani formata A4
- da so strokovno pregledani in lektorirani
- vsebina naj je pisana v naslednjem zaporedju:
- IME IN PRIIMEK AVTORJEV
- POVZETEK
- KLJUČNE BESEDE
-ABSTRACT
- KEYWORDS
- UVOD
- METODE
- DISKUSIJA
- ZAKLJUČEK
- LITERATURA

Slike, sheme, preglednice ali grafi naj bodo vključeni v besedilo smiselno, kamor sodijo, in to znotraj določenega obsega. Fotografije pošljite posebej v jpg ali jpeg obliki

V primeru, da boste vključili v zbornik slike otrok, vas prosimo, da nam posredujete izpolnjene izjave staršev, da dovoljujejo javno objavo na spletni strani ekošole.

Za nasvete in strokovno pomoč vam je na voljo koordinator  za vrtce Dane Katalinič  na naslovu: dane.katalinic@gmail.com

ZBORNIKI

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL