Odgovorno s hrano

OBVESTILO KOORDINATORJEV OŠ, CŠOD, SŠ in DD

Dodano: 2014-05-16 15:45:31
V Ekoaplikaciji je aktivno poročilo za šolsko leto 2014, ki ga lahko izpolnjujete do ponedeljeka, 9. junija 2014. Za lažje izpolnjevanje so objavljena navodila. Najboljši primeri dobre prakse bodo objavljeni v Letnem poročilu programa Ekošola 2013/14.

Od četrtka, 15. maja 2014 naprej mogoče preko ekoaplikacije izpolniti Poročilo za šolsko leto 2013/14  in Vprašalnik o programu Ekošola v posamezni ustanovi. Posebej vabimo, da izvedene aktivnost prenesete in izpolnite v obrazcu »Primer dobre prakse«. Najboljši primeri bodo predstavljeni v Letnem poročilu programa Ekošola 2013/14. 

Za čim lažje izpolnjevanje poročila so pripravljena  navodila na katere bodite pri izpolnjevanju pozorni:
- Ob prijavi v ekoaplikacijo se bodo na ekranu prikazali pogoji za pridobitev zelene zastave. Tiste pogoje, ki so označeni z zeleno barvo, je vaša ustanova že izpolnila, z rdečo barvo pa so označeni pogoji, ki jih še mora izpolniti.
- Če določene aktivnosti niste uspeli izvesti ali pa je bil vodja nekdo drug, obrazci v poročilu omogočajo, da to ustrezno navedete.
-Posebna novost je označevanje, kateri vodja oziroma sodelavec projekta bo prejel potrdilo o sodelovanju pri aktivnosti.
- Poročila o izvedenih projektih in aktivnostih lahko oddajo tudi vodje posameznega projekta.

Za pomoč in dodatne informacije  sta na voljo:
- za OŠ in CŠOD: Tomaž Pajnič, tomaz.pajnic@ekosola.si, 041/349 350, in
- za SŠ in dijaške domove: mag. Darja Silan, darja.silan@ekosola.si , 041/550 971.
Želimo vam, da aktivnosti uspešno zaključite in čim prej izvedete zadnje korake za pridobitev zelene zastave za šolsko leto 2013/14.
Poročilo o vašem delu za šolsko leto 2013/14 lahko izpolnite, ko je potrjen ekoakcijski načrt vaše ustanove.

1.Prijavite se v ekoaplikacijo. Po prijavi se vam bo na zaslonu prikazalo obvestilo Korak 1/2 (slika1), katere pogoje za zeleno zastave ste že izpolnili (označeni z zelenim semaforjem) in katere še morate izpolniti (označeno z rdečim semaforjem). Kliknite gumb 'Naprej'.
Slika1
 

2. Na zaslonu se bo prikazal Korak 2/2 (slika 2), to je Vprašalnik o razvoju programa Ekošola v vaši ustanovi, ki ima 5 vprašanj. Lahko ga izpolnite takoj ali pa kliknete na gumb 'Kasneje'.
Odgovoriti morate na vsa vprašanja. Ko vprašalnik izpolnite, odgovore shranite s klikom na gumb 'Shrani' (spodaj levo). Če ste vse pravilno izpolnili, se v zeleni barvi aktivira gumb 'Oddaj'. Ko kliknete na gumb 'Oddaj' (poleg gumba 'Shrani') je vprašalnik uspešno shranjen in oddan.
Če želite preveriti odgovore, lahko do njih dostopate prek menija na levi strani ekrana: kliknite na gumb  'Obrazci' in izberite Vprašalnik o razvoju programa Ekošola v vaši ustanovi.
Slika2
 

3. Poročilo lahko začnete izpolnjevati s klikom na 'EKOAKCIJSKI NAČRT 2013/14 ali s klikom na 'POROČILO 2013/14' (slika 3). 
Slika 3
 Odpre se okno Ekoakcijski načrt 2013/14 (slika 4), kjer se na skrajni desni strani ekrana za vsako aktivnost, ki ste jo vpisali v ekoakcijski načrt, prikaže gumb 'Poročilo' (znak ostane obarvan rdeče, dokler poročilo ni izpolnjeno). Kliknite nanj, da začnete izpolnjevati poročilo za posamezno aktivnost.
Slika4
 4. S klikom na gumb 'Poročilo' se odpre novo okno (slika 5).
Slika 5
Okence 'Izvedeno' (slika 5): če ste aktivnost izvedli, označite odgovor Da. Če aktivnosti niste izvedli, izberite odgovor Ne, obrazec pa se malo spremeni (slika 6 na naslednji strani).
Okence 'Vodja': če je vodja aktivnosti isti, kot je navedeno v ekoakcijskem načrtu, imena ne spreminjate. Če pa je vodja aktivnosti druga oseba, imate možnost, da v okencu iz spuščenega seznama navedete novega vodjo. 

Okence 'Potrdilo': iz spuščenega seznama izberite oziroma dodajte vse, ki so poleg vodje sodelovali pri projektu. Za vse sodelavce (vključno z vodjo), za katere želite, da prejmejo potrdilo, to označite s kljukico pred njihovim imenom. Potrdila za sodelavce pri aktivnostih bomo izdali izključno na podlagi ustrezno izpolnjenega okenca v poročilu.
Okenca 'Pozitivne izkušnje', 'Negativne izkušnje', 'Predlogi za prihodnje leto': na kratko opišite pozitivne in negativne izkušnje letošnjega ter predloge za naslednje leto, ki jih boste lahko upoštevali, če boste izbrali isto aktivnost.
V eko akcijski načrt (slika 5) lahko dopišete dodatne opombe, če je prišlo do kakšnih sprememb med izvajanjem določene aktivnosti. Te opombe bodo v pomoč, če boste v prihodnosti izvajali enako aktivnost.

Ko boste izpolnili vsa okenca, vpise shranite s klikom na gumb 'Shrani' ali 'Shrani in končaj'. Razlika med njima je v tem, da s klikom na 'Shrani' ne zaključite z delom in ostanete na strani. S klikom na 'Shrani in končaj' pa boste zaključili z delom in stran se bo zaprla.

Ko ste pravilno izpolnili vse obrazce, se aktivira gumb 'Pošlji v pregled'. S klikom na ta gumb se odpre novo okno, kjer lahko izberete, komu boste poslali kopijo poročila na njegov elektronski naslov. Ko izberete osebo, kliknite na gumb Pošlji v pregled. 

Priporočilo: vodje pošiljajte kopije poročila svojim koordinatorjem. 

 

 Slika 6
V kolikor aktivnosti niste izvedli, vpišite razloge. Poleg tega imate možnost, da označite in aktivnost prenesete v ekoakcijski načrt 2014/15.
Ko ste izpolnili vsa okenca, vpise shranite s klikom na gumb 'Shrani' ali 'Shrani in končaj'. Razlika med njima je v tem, da s klikom na 'Shrani' ne zaključite z delom in ostanete na strani. Pri kliku na 'Shrani in končaj' pa zaključite z delom in stran se zapre. 

Ko ste pravilno izpolnili vse obrazce, se aktivira gumb 'Pošlji v pregled'. S klikom na ta gumb se odpre novo okno, kjer lahko izberete, komu boste poslali kopijo poročila na njegov elektronski naslov. Ko izberete osebo, kliknite na gumb Pošlji v pregled.

Priporočilo: vodje pošiljajte kopije poročila svojim koordinatorjem. 


5.Poročilo morate izpolniti za vsako aktivnost posebej. Ko so vsa poročila pravilno izpolnjena in poslana v pregled, se na prvi strani (Korak 1/1) semafor pri gumbu 'Poročilo' prikaže v rumeni barvi.

Poročila bodo pregledali regijski koordinatorji. V kolikor boste morali poročilo pri kateri izmed aktivnosti dopolniti ali popraviti, bo koordinator prejel obvestilo na elektronski naslov, prav tako pa bo v ekoaplikaciji gumb 'Poročilo' utripal pri tisti aktivnosti, ki jo bo treba dopolniti.
Ko boste poročilo dopolnili oziroma popravili, ga boste ponovno poslali v pregled in gumb 'Poročilo' se bo prikazal v zeleni barvi.
6. Ko bo regijski koordinator potrdil vsa poročila po posameznih aktivnostih, se bo tudi na prvi strani na glavnem semaforju gumb 'Poročilo' obarval zeleno.
7. V kolikor ste na začetku izpolnjevanja poročila pri Vprašalniku o razvoju programa Ekošola v vaši ustanovi kliknili gumb 'Kasneje', vprašalnik izpolnite najkasneje do 9. junija 2014, saj boste s tem izpolnili pogoj za pridobitev zelene zastave.
8. Ko bodo na 1. strani (Korak 1/1 – vidno vsakič, ko se prijavite v ekoaplikacijo) vsi semaforji označeni zeleno, bo vaša ustanova izpolnila vse pogoje za pridobitev zelene zastave za šolsko leto 2013/14. Čestitamo!

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL