Odgovorno s hrano

ZDRAVA HRANA IN ZELIŠČA NA VIII. SREČANJU KOORDINATORJEV EKOVRTCEV V ROGAŠKI SLATINI

Dodano: 2014-06-02 07:55:07
VIII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev je letos potekalo, 22. maja 2014 v Rogaški Slatini, kjer je bilo osrednje dogajanje namenjeno programu dela za leto 2013/14 in zdravemu življenjskemu slogu.

V Rogaški Slatini se je zaključilo  VIII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev, ki se je udeležilo več kot 160 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije.

V ospredju je bil program za ekovrtce  s tematskim  poudarkom na vzgojnem procesu spoznavanja narave, razvijanje otrokovih sposobnosti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v okolje v katerem živijo ter racionalnega odnosa do naravnih virov -  voda, hrana in energija. Vrtec Rogaška Slatina je predstavil primere dobre prakse – Zeliščni vrt, Zelenjavni vrt, Tradicijo zeliščastva in pilotni projekt Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja.  

S strokovnimi prispevki so srečanje obogatili: Čebelarska zveza Slovenije s temo: »Med kot hranilo in sladilo« in Eko sklad s temo: »Finančne spodbude Eko sklada 2014».

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno ekoakcijskemu načrtu za  šolsko leto 2014/15, ki temelji na Zgodnjem naravoslovju in naravoslovnih tematskih sklopih: Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik, Herbarizirana zelišča našega vrta, Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi opazovalni dnevnik, Semena – Šolska vrtilnica, Skrivnosti našega gozda, Od želoda, bukvice do sadike za naš gozd, Ekoopazovalni dnevnik moje drevo, Z gibanjem in opazovanjem raziskujmo svet narave okrog nas, Sadovnjak in čebele, Sive vrane in zabojniki za odpadke, Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana, uravnovešeni odnosi z naravo, Gibanje v zdravem okolju in Zdrav življenjski slog. Tematski sklopi omogočajo spoznavanje narave, razvijanje otrokovih sposobnosti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v okolju v katerem živijo, vključujoč družbeno okolje ter privzgajanje naravnega življenjskega ritma in sloga v sožitju z naravo. Cilje tematskih sklopov, postopke in metode dela za doseganje projektnih ciljev določi vrtec. Podteme posameznega tematskega sklopa določi vsak vrtec oz. enota, upoštevajoč svoje okolje v katerem živijo in delajo ter vključijo vsa področja dejavnosti od gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Pri izvajanju posameznih tematskih sklopov je zaželeno vključevanje staršev otrok.

Predlagani tematski sklopi omogočajo načrtovanje aktivnosti, da bi lahko vsak otrok v ekovrtcu  postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju in tako deležen kompleksne vzgoje, da bi se naučil živeti v sozvočju z naravo.

»Zeliščni vrt kot didaktično učno – vzgojno okolje skozi področja dejavnosti v predšolski vzgoji. Prikazan je bil didaktično – metodološki postopek za potek opazovalno-raziskovalne dejavnosti predšolskih otrok v ekovrtcu. Dejavnosti temeljijo na neposrednosti v naravnem okolju – zeliščnemu vrtu skozi natančno opazovanje, natančno otipavanje rastlin, izmenjavi načinov opazovanja in opisovanja, izmenjavi občutkov o opazovalni vsebini, miselnim povezavam in relacijam.  Zeliščni vrt je naravna učilnica, ki vpliva na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave in okolja.

Po predstavitvah so si udeleženci srečanja ogledali vrtove na terenu – v enoti Potoček zdravilne rastline bližnjega okolja, v enoti Studenček zeliščni vrt, ter v enoti Izvir Zeliščni in zelenjavni vrt. 

Ekoakcijski načrt 2014/15
Zelišči vrt kot didaktično okolje
Zeliščni in zelenjavni vrt v Enoti Izvir - Marija Čepin, Vrtec Rogaška Slatina
Tradicija zeliščarstva in zeliščni vrt Enoti Studenček - Marjana Šrimpf, Vrtec Rogaška Slatina
Šcepec travniških zdravilnih rasltin - pilotski projekt Enote Potoček - Suzana Ravnikar Bele, Vrtec Rogaška Slatina
Finančne spodbude Eko sklada 2014 - Tadeja Kovačič, Eko Sklad
Med kot hranilo in sladilo - Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL