Odgovorno s hrano

ZMAGOVALCI MEDNARODNEGA NATEČAJA OKOLJE IN INOVACIJA

Dodano: 2014-06-09 11:33:26
Znani so zmagovalci mednarodnega tekmovanja Okolje in inovacija, ki je eno izmed najbolj uglednih mednarodnih tekmovanj, v katerem sodeluje FEE International.

V dvoletnem ciklu, ki poteka v šolskih letih 2012/13 in 2013/14, smo v programu Ekošola poleg šol z Danske in iz Turčije ponovno sodelovali v projektu z namenom uresničevanja konkretnih rešitev za izboljšanje stanja v okolju in dvig kakovosti življenja.

Najboljši predlogi projektov na nacionalni ravni, ki so prejeli finančno podporo za izvedbo projeka so:

1. OŠ Zadobrova                                                                                                                                                                         

2. OŠ Brinje Grosuplje

3. OŠ Šturje Ajdovščina                  

Zmagovalci poleg finančnih nagrad pridobijo dragoceno znanje s področja načrtovanja in izvajanja projektov v sodelovanju s strokovnjaki iz Toyotine mreže in možnost sodelovanja s šolami iz Slovenije in drugih držav. Najboljši nacionalni projekt bo zastopal Slovenijo na mednarodni ravni.

Vodja projekta za Slovenijo:

Tomaž Pajnič

tomaz.pajnic@ekosola.si

041 349 350

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL