Odgovorno s hrano

MLADI POROČEVALCI - VSE BARVE NAŠE ŠOLE

Dodano: 2014-08-08 14:26:27
Teme letošnjih prispevkov, ki so jih pripravili mladi poročevalci iz različnih osnovnih in srednjih šol so okoljske probleme prikazali v člankih, sliki in video prispevkih. Skupno je sodelovalo 15 ustanov.

Projekt Vse barve naše šole se je v šolskem letu 2013/14 priključila projektu Mladi poročevalci, kjer spodbujamo mlade pri iskanju odgovorov in samoiniciativnem iskanju rešitev okoljskih izzivov. V okviru projekta jih spodbujamo, da se naučijo razumeti lokalne okoljske težave, ki so povezane z globalnimi okoljskimi izzivi. Pridobljene informacije lahko  na ustrezen način pripravijo  v obliki člankov, fotografij, radijskih ali televizijskih oddaj na temo globalnih okoljskih izzivov sodobne družbe. Video prispevki naj poudarijo barvitosti in pestrost in okoljsko dinamičnost svoje ekošole. 
V projektu je sodelovalo 15 ustanov (11 osnovnih šol, 3 srednje šole in fakulteta). Skupaj smo prejeli 43 del, od tega je bilo 27 člankov, štiri slike in 12 video prispevkov. Teme prispevkov so bile različne, od zdrave prehrane in lokalne samooskrbe do naravne nesreče, ki je letos prizadela Slovenijo (žled).
Ocenjevanje je potekalo po naslednjih kriterijih - kakovostna argumentacija, zanimivost in jezikovna pravilnost.

Zmagala je Ekonomska šola Celje, kjer so za okoljske probleme, ki so jih pomenovali "problemi sodobnega sveta" pripravili več predlogov rešitev. Po njihovem prepričanju bo potrebno spremeniti način življenja in se usmeriti v obnovljive vire enrgije t.i. zelena energija. Rešitve so usmerili med drugim v opazovanje narave, ki je laho samo sprehod v gozd ali pred spanjem pogled v zvezdnato nebo. Naše življenje je lahko prijazno do Zemlje tudi z ukrepom, ki je zelo priljubljen - recikliranje. Vendar samo recikliranje ni dovolj. Določene ukrepe bi poleg posameznikov ali širše skupnosti morala izvajati tudi celotna država. Papir je pomembna surovina, s katerim je potrebno ravnati racionalno. Uporabljati ga je potrebno smiselno in ne malomarno in potratno.
"In kadarkoli vidimo papir ob cesti ali v naravi naj nas ne bo sram pobrati in ga odnesti v najbljižji koš" je sporočilo letošnjih mladih poročevalcev. 

Podelitev nagrade in priznanj bo potekala, 29. septembra 2014 na Konferenci koordinatorjev na Brdu pri Kranju. 

Iskrene čestitke!

PRISPEVKI ZMAGOVALCEV - EKONOMSKA ŠOLA CELJE 

OŠ RODICA
OŠ DOMŽALE
OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE
DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA LJUBLJANA 
ŠCSG ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC IN MUTA

VIDEO PRISPEVKI:

Lokalna samooskrba, OŠ Puconci
Podtalnica in prst, I. OŠ Žalec
Šopek, OŠ Most na Soči
Otroci Ekologije, OŠ Most na Soči
Slovenska pot do izobraževanja, I. OŠ Celje
Jaz sem eko, kaj pa ti?, OŠ Sveti Jurij
Katrin baterija in njena zgodba
Eko ustvaljarnost, OŠ Sveti Jurij
Odpadni material spodbuja ustvarjalnost, OŠ Sveti Jurij
Eko dan na OŠ Sveti Jurij

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL