Odgovorno s hrano

NAGRADNI NATEČAJ RECIKLIRANA KUHARIJA

Dodano: 2015-05-12 14:22:35
Vabimo vas, da sodelujete v nagradnem natečaju RECIKLIRANA KUHARIJA, kjer zbiramo kuharske recepte naših mamic in babic. Rok za oddajo receptov je 17.6.2015. Raziskujte, kuhajte in sodelujte!

V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« razpisujemo vseslovenski nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bomo raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte naših babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov.
V vseslovenskem natečaju Reciklirana kuharija lahko sodelujejo: vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako izobraževalne in vzgojne ustanove, ki so vključene v program Ekošola, kot tudi tiste, ki v ta program niso vključene.

Starostne skupine in razpisani projekti natečaja:

Oddaja izdelkov: Ob oddaji mentor pošlje recept v doc. ali pdf. obliki. Receptu naj bo priložena fotografija/risba/fotostrip jedi in postopkov priprave jedi.
Ocenjevanje izdelkov: Strokovna komisija bo ocenjevala inovativnost v povezavi z gospodarnostjo, kreativnostjo in strokovno točnostjo.

Vsako skupino sestavlja 5-15 otrok/učencev/dijakov, ki lahko oddajo enega ali več, vendar največ 5, kuharskih receptov na posamezno skupino. Posamezen otrok/učenec/dijak je lahko član zgolj ene skupine.

Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so udeleženci oziroma njihovi zastopniki, učitelji, profesorji ali starši seznanjeni in s tem soglašajo. Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

 Rok, naslov in način oddajanja receptov

  • Rok za oddajo receptov je od objave natečaja do vključno srede, 17. junija 2015.
  • Recepte oddajte v elektronski obliki na naslov info@ekosola.si ali pošljite na naslov: Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom »za Reciklirano kuharijo«.
  • Receptom dodajte fotografije, risbe ali drugo, s čimer boste ponazorili svoj predlog (kot prilogo e-pošti). Izdelke (risbe, slike, plakate, foto stripe itd.) fotografirajte, da jih boste prav tako lahko poslali v elektronski obliki (kot prilogo e-pošti).

Izbor najboljših receptov, razglasitev rezultatov

  • 10 najboljših receptov bo objavljenih v knjižici receptov. Knjižnica receptov bo izšla ob zaključku projekta »Hrana ni za tjavendan« v novembru 2015. V knjižnici bodo uporabljeni izvirni zmagovalni recepti, oblikovanje slikovnega materiala za knjižnico receptov pa bo prepuščeno organizatorju Lidlu Slovenija. Neuporaba slikovnega materiala v oblikovanju knjižice receptov ne vpliva na prejem nagrade.
  • Zmagovalne recepte bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki obeh organizatorjev (Lidl Slovenija in programa Ekošola) in zunanji strokovnjaki. Izbor bo potekal v prostorih organizatorjev in ne bo javen.
  • Razglasitev rezultatov v skladu z nagradno shemo bo 22. junija 2015, podelitev nagrad pa 28. septembra 2015, na Konferenci koordinatorjev na Brdu pri Kranju.
  • Nagrado bo v imenu nagrajencev prevzel predstavnik zavoda oziroma koordinator. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

Nagrade
Vrtčevski otroci, učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo v natečaj prijavili enega izmed desetih najboljše ocenjenih receptov, bodo nagrajeni (nagrajene so skupine).
V vsaki starostni skupini bosta izbrana najmanj 2 recepta, ostale 4 pa bo komisija izbrala izmed vseh poslanih receptov, ne glede na starostno skupino. Vsaka skupina lahko zmaga le z enim receptom.

Nagrada za najbolje ocenjene recepte:

Nagrad ni možno menjati za denar in se ji ni mogoče odpovedati v korist tretje osebe.
 

Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb
Zavod, iz katerega sodeluje mentor s skupino otrok/učencev/dijakov, v okviru nagradnega natečaja »Reciklirana kuharija«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (otrok/učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod soorganizatorju Ekošola pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). 
IZJAVA O ZBRANIH SOGLASJIH IN OSEBNIH PODATKIH SODELUJOČIH OSEB 

Organizatorja se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovala skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve teh navodil si organizatorja pridržujeta pravico, da kršitelje/udeležence izključita iz nagradnega natečaja. To še zlasti velja v primeru, če ustanova sodeluje v nagradnem natečaju brez zahtevanih soglasij, kot podrobno opredeljeno v 8. točki teh navodil. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se nagrajencem lahko naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko organizator Lidl Slovenija od navedene osebe zahteva denarni znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

Objava in materialne avtorske pravice
Prijavitelji in avtorji se s prijavo na nagradni natečaj strinjajo, da je recept (pisni del ter priloge) objavljen na spletnem mestu www.ekosola.si in da bodo v natečaj prijavljeni materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projektov »Hrana ni za tjavendan«, Ustvarimo boljši svet in v drugih promocijskih aktivnostih podjetja Lidl Slovenija.

Prijavitelji in avtorji se s prijavo strinjajo, da bodo najboljši izbrani recepti objavljeni v knjižni in digitalni obliki, na spletni strani Ekošole, na spletni strani Ustvarimo boljši svet (www.boljsi-svet.si),v rubriki Ustvarimo boljši svet, na spletnem portalu Planet Siol.net ter na drugih komunikacijskih kanalih Lidla Slovenija. Izbrani prispeli recepti bodo objavljeni tudi na Facebook straneh Lidl Slovenija in Ekošola  – kjer bomo redno objavljali dogajanja v zvezi z natečajem, ob koncu pa objavili najboljše recepte.
Prijavitelji se strinjajo, da je njihovo prijavljeno delo lahko za potrebe promocijskih aktivnosti predelano (revizija recepta, nova fotografija …) brez predhodne odobritve avtorja.

 SOGLASJE O SODELOVANJU na natečaju "RECIKLIRANA KUHARIJA"


V primeru, da predstavljajo prispevki avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da so prispevki njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki bi jo zaradi tega imela organizatorja natečaja. V primeru, da bosta organizatorja natečaja prispele prispevke želela uporabljati tudi v oblikah, ki niso našteti v zgornjih odstavkih, bosta z mentorjem sklenila dodaten sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL